Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo trgovcem z zdravili, ki v malo prodajo distribuirajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, so dolžni svojo dejavnost priglasiti na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Registracija dejavnosti

Za registracijo dejavnosti na podlagi Zakona o veterinarstvu, lahko uporabite obrazec, ki ga posredujete na elektronski naslov Uprave, za področje zdravil.

Poročanje o distribuciji zdravil v maloprodajo

Veletrgovci z zdravili, ki izvajajo distribucijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini v maloprodajo, so skladno z Zakonom o zdravilih, UVHVVR dolžni poročati o prometu zdravil na medmrežni predlogi, ki jo podpira aplikacija ZDPROM.

Aplikacija je za namen vnosa podatkov o prometu zdravil v letu 2019 dostopna do vključno 31.5.2020.

Za pridobitev pravic za dostop do medmrežne aplikacije ZDPROM, mora bodoči uporabnik aplikacije izpolniti vlogo za dostop. Skenirano in izpolnjeno vlogo se predhodno posreduje na spletni naslov Uprave, za področje zdravil. Original izpolnjeno vlogo posredujete na naslov:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – Sektor za identifikacijo in registracijo in informacijske sisteme (SIRIS), Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Za strokovno in tehnično pomoč v zvezi z vnašanjem poročil o prometu zdravil v medmrežno aplikacijo ZDPROM, smo pripravili posebna navodila o uporabi aplikacije, pogledate pa si lahko tudi vzorec za pripravo dokumenta za uvoz podatkov v aplikacijo.