Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo glede objav ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda na oglasni deski Upravne enote Lenart

Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda, Upravna enota Lenart objavi na oglasni deski UE in na enotnem državnem portalu E-uprave. Zaradi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV-2 (COVID-19)(ZZUSUDJZ), dostop v prostore UE Lenart in s tem do oglasne deske z objavami ponudb, ki je v prostorih UE Lenart, ni mogoč.

Zaradi možnosti zakonite izvedbe  postopka prometa s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi,  Upravna enota Lenart obvešča javnost, da je  z dne 11.5.2020 začela z objavami ponudb na oglasni deski izven prostorov  UE Lenart in sicer na oglasnem panoju pred stavbo Upravne enote Lenart na Ptujski cesti (ob krožišču Ptujske in Mariborske ceste).

Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote (oglasnem panoju).

Iskalnik