Skoči do osrednje vsebine

Upravne zadeve, ki jih vodi Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ). Zakon določa prekinitve teka rokov v upravnih zadevah, kar pomeni, da vsi, ki jih je Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji pozvala k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu. Prav tako velja, da se podaljša veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo vira sevanja, ki jim je v času epidemije pretekel rok veljavnosti.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih vodijo upravne in druge postopke upravni organi (ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote). Zakon je začel veljati 29. 3. 2020 in bo veljal najkasneje do 1.7.2020.

Od uveljavitve zakona do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov, roki ne tečejo, kar pomeni, da vsi, ki jih je Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji pozvala k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu, in to ne bo vplivalo na njihov pravni položaj. Zaradi prekinitve teka roka bodo obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Podaljša se tudi veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo vira sevanja, ki jim je v času epidemije pretekel rok veljavnosti.

S tem zakonom se vzpostavljajo začasni ukrepi, ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.  Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jih naložene z odločbo ali sklepom.

Hkrati vas obveščamo, da URSVS med epidemijo poskuša delovati normalno in rešujemo vse vaše zahtevke, poslane po elektronski ali redni pošti. Zavedamo se, da za izpolnitev zakonskih zahtev za izdajo posameznih upravnih aktov rabite tudi dokazila, ki jih pripravijo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, zato pri njih pravočasno preverite, katere storitve izvajajo tudi med epidemijo korona virusa. Zakon predvideva zelo kratek rok 8 dni po koncu veljavnosti zakona, v katerem bo treba urediti vse obveznosti. Zato s pripravo vlog in dokazil ne čakajte do preklica izvajanja izrednih ukrepov, ampak pravočasno že v času izrednih razmer uredite vse, kar lahko.

Iskalnik