Skoči do osrednje vsebine

Možnost oddaje in obravnave vlog za izjeme od ekološkega kmetovanja v času izrednih razmer (COVID-19 virus)

Za lažje in nemoteno izvajanje vseh opravil na kmetiji, tudi v času izrednih razmer zaradi epidemije okužbe z virusom COVID-19, lahko kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja, vložijo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ali na organizacijo za kontrolo in certificiranje (KO).

Ekološki znak

Vsi kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z uredbami 834/2007/ES, 889/2008/ES, 1235/2008/ES in v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, lahko vložijo vlogo na MKGP ali KO na načine, da:

  • vse poteka s čim manj fizičnega stika med KO, MKGP in kmeti oziroma brez stika;
  • pošiljajo vloge po elektronski pošti;
  • pošljejo vlogo skenirano s podpisom vlagatelja. V primeru, da pa kmet ne more poslati scan, naj jo pošlje po elektronki pošti nepodpisano. V tem primeru bo uradno zabeleženo, da vloga ni podpisana zaradi izrednih razmer (COVID -19 virus). Tudi nepodpisana vloga se smatra za veljavno in se bo obravnavala;
  • odločitev od MKGP ali KO bo stranki poslana kot scan odločba oziroma v wordu (v tem primeru bo uradna zabeležka, da odločba ni podpisana zaradi izrednih razmer).

V primeru vlog za nakup neekološkega semenskega materiala lahko oddate vlogo na KO, pri kateri ste vključeni v kontrolo. Za vloge smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah ali elektronskih naslovih:

IKC

tel. številka: 070 533-566 (Aleš)        

e-naslov: ales.veberic@ikc-um.si

KON – CERT

tel. številka: 02 228 49 31    

e-naslov: bostjan.pesek@kon-cert.si, joze.rantasa@kon-cert.si

Bureau veritas, d. o. o.

tel. številka: 01 47 57 666                

e-naslov: polona.kramberger@bureauveritas.com

TUV-SUD, d. o. o.

tel. številka: 040 582 469          

e-naslov: liljana.surlan@tuv-sud.si

V primeru vlog za nakup neekoloških živali ali drugih izjem pošljite vlogo na e-naslov MKGP: sonja.jurcan@gmail.com (031 341 616)

Lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na storitvi Odobritev izjeme od pravil ekološkega kmetovanja.

Oddaja vlog na ta način bo omogočena do konca izrednih razmer povezane z epidemijo koronavirusa (COVID-19).