Skoči do osrednje vsebine

Delovanje Inšpektorata za javni sektor v času epidemije COVID-19

Inšpektorat za javni sektor bo v času veljave ukrepov zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) izvajal inšpekcijske nadzore le v nujnih primerih in v primerih morebitnih nepravilnosti pri izvajanju predpisov iz njegove pristojnosti, ki bi lahko ogrozile izvajanje nujnih nalog subjektov javnega sektorja, ki jih morajo izvajati v tem obdobju. Ostale nadzore bo inšpektorat izvedel ali dokončal po prenehanju veljave ukrepov.

Inšpekcijske zavezance, pri katerih je inšpekcijski nadzor že v teku in ne bodo uspeli izpolniti svojih obveznosti, ki jih jim je naložil inšpektor, obveščamo, da jim bodo po prenehanju izvajanja ukrepov določeni novi roki za izvedbo posameznih dejanj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.