Skoči do osrednje vsebine

Pomembni roki za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike

Pomembni roki

ZBIRNA VLOGA 2020:

 • 24. 2. 2020 do 6. 5. 2020 -  redni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2020
 • 7. 5. 2020 do 31. 5. 2020 - zamudni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2020

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV:

 • 1. 4. do 15. 6. 2020 - rok za oddajo novih vlog za podporo za prestrukturiranje vinogradov
 • 1. 4. do 15. 6. 2020 - rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, in sicer za izvedeno prestrukturiranje na podlagi vložene vloge v letih 2018 in 2019

JAVNI RAZPISI ZA DRUŠTVA:

 • 15. 4. 2020 - rok za oddajo vloge na JR za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju
 • 15. 4. 2020 - rok za oddajo vloge na JR za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
 • 15. 4. 2020 - rok za oddajo vloge na JR za 4. ukrep: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov

JAVNI RAZPISI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020:

 • 6. 1. 2020 do 29. 4. 2020 - rok za oddajo vloge na JR za podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe iz ukrepa Sodelovanje
 • 17. 2. 2020 do 14. 5. 2020 - rok za oddajo vloge na 1. JR za podukrep 7.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
 • 6. 4. 2020 do 29. 5. 2020 - rok za oddajo vloge na 3. JR za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
 • 6. 4. 2020 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za 3. JR za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda"
 • 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, na 2. JR za operacijo "Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov"

JAVNI RAZPISI - RIBIŠTVO (OP ESPR 2014-2020):

 • od 18. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Inovacije v akvakulturi
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
 • od 20. 8. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • od 20. 5. 2019 do porabe sredstev - rok za oddajo vloge za 4. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

OSTALI JAVNI RAZPISI

 • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Iskalnik