Skoči do osrednje vsebine

Navodilo o preventivnih ukrepih v Upravni enoti Lenart v času epidemije koronavirusa

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča Bolezen COVID-19, izvajanje nalog na upravni enoti omejeno na najbolj nujne zadeve.

Na podlagi   33. člena in  94.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in  65/08 - v nadaljevanju: ZJU) in  na podlagi usmeritev in navodil Ministrstva za javno upravo izdajam naslednje

 

NAVODILO O PREVENTIVNIH UKREPIH

SPLOŠNI ORGANIZACIJSKI UKREPI

 

  1. Javni uslužbenci Upravne enote Lenart do preklica preidejo na sistem sprejemanja strank le na podlagi predhodne odobritve na podlagi telefonskega dogovora (kontaktna številka 02 729 15 00) ali dogovora, ki temelji na podlagi elektronske pošte (ue.lenart@gov.si), ali navadne pošte in le v nujnih neodložljivih zadevah, ki so življenjskega pomena za stranko.
  2. Strankam se v največji možni meri omeji dostop do zaprtih prostorov upravne enote in gibanje v njih. Po predhodni odobritvi vstopa  stranko sprejme javni uslužbenec z odprtjem notranjega vhoda in jo po končani obravnavi pospremi do tega vhoda, ostalim čakajočim pred vhodom pa prepove vstop brez spremstva javnega uslužbenca, ki je vhod odobril. Vstop stranke v poslovno zgradbo je mogoč le z zaščitno masko. Stranka si mora prav tako razkužiti roke. Stranki se zapove gibanje  v varnostni razdalji vsaj 2 metra od javnega uslužbenca. Glavni vhod odpira in zapira  zaposlenim v upravni zgradbi varnostnik, strankam pa le po predhodnem obvestilu pristojnega javnega uslužbenca o dovoljenosti vstopa in ne pred 8.00 uro.
  3. Gibalno ovirane osebe naročijo prevoz z dvigalom pri varnostniku ali s klicem na številko  02 729 15 00 oziroma 500, če uporabijo za klic interni telefon upravne enote, ki je nameščen v avli upravne zgradbe v pritličju.
  4. Glavna oziroma sprejemna pisarna je v skladu z navodili iz točke 1. zaprta omejeno. Stranke lahko vloge posredujejo le v elektronski obliki ali po pošti.

 

UKREPI ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN DRUGIH UPRAVNIH NALOG

 

  1. Do preklica se prepove sklepanje zakonskih in partnerskih zvez.
  2. V upravnih postopkih in drugih upravnih nalogah, ki niso nujne neodložljive narave, se odpovejo razpisane obravnave in se nadalje ne razpisujejo, če vključujejo pri hkratni obravnavi več kot dva zunanja udeleženca.
  3. V vseh ne nujnih odložljivih upravnih postopkih in drugih upravnih nalogah se ne vabi udeležencev v postopke, vabila se prekličejo.
  4. Ne nujni odložljivi terenski ogledi in drugo delo na terenu se prepove in odpove.     

Jožef Kraner, načelnik

Iskalnik