Skoči do osrednje vsebine

Delovanje Upravne enote Maribor v času epidemije

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča Bolezen COVID-19, izvajanje nalog na Upravni enoti Maribor omejeno na najbolj nujne zadeve.

Da zaščitimo uporabnike naših storitev in zaposlene pred Covid-19 ter hkrati zagotovimo čim bolj nemoteno delovanje upravnega organa, smo sprejeli sledeče ukrepe:

1. Omeji se vstop v uradne prostore Upravne enote Maribor, na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6, Maribor. Stranke se sprejema samo za najnujnejše primere.

2. V navedenih uradnih prostorih se lahko zadržuje največ deset zunanjih obiskovalcev naenkrat; razen če je dogovorjeno drugače s pristojnimi uslužbenci. Omejitev vstopa se izvaja na vhodu v stavbo. Varnostna služba usmeri vse obiskovalce, da si razkužijo roke in upoštevajo ostale preventivne ukrepe. Obiskovalcem, ki kažejo očitne znake okužbe, se vstop ne dovoli.

3. Za obisk upravne enote se stranka mora predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov ue.maribor@gov.si, ali preko navadne pošte.

Telefonske številke po področjih:

  • Tujci: 02 2208 394
  • Osebni dokumenti: 02 2208 371
  • Vozniška in prometna dovoljenja: 02 2208 406
  • Matične zadeve: 02 2208 375
  • Gradbene zadeve: 030 709 194
  • Kmetijstvo, GERK-i:  031 395 422

4. Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti. Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.

Vse naše uporabnike naprošamo za razumevanje. Ukrepi so preventivne narave in sprejeti v dobro vseh. Prizadevali si bomo, da navkljub razglašeni epidemiji in sprejetimi ukrepi, opravimo vse upravne storitve in naloge v čim krajšem času.

  

                                                                                                                Srečko Đurov, načelnik

 

Iskalnik