Skoči do osrednje vsebine

Informacije za uporabnike spletnega digitalnega potrdila Sigen-CA

Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko osebno na Upravni enoti Ljubljana pridobite državljani Republike Slovenije , starejši od 15 let, in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeni matično in davčno številko.

Sigen-CA nato na podlagi odobrenega zahtevka za digitalno potrdilo pripravi unikatno referenčno številko in avtorizacijsko kodo za vsakega posameznega uporabnika. Referenčno številko vam pošlje po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. Postopek prevzema in zaščite digitalnega potrdila je opisan tudi na spletnih straneh SIGEN-CA.

Veljavnost digitalnih potrdil je 5 let. Če želite po preteku veljavnosti še naprej uporabljati digitalno potrdilo Sigen-CA, morate pridobiti novo potrdilo. V obdobju dveh mesecev pred iztekom veljavnosti lahko s starim potrdilom prek spletnega obrazca oddate zahtevek za novo digitalno potrdilo.

 Vlogo lahko vložite:

 

Iskalnik