Skoči do osrednje vsebine

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2020

Agencija nosilce kmetijskih gospodarstev poziva k čimprejšnji ureditvi GERK-ov in pravočasnemu prenosu plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2020.

Preveritev in ureditev vrisanih GERK-ov

Pred oddajo zbirne vloge je treba v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preveriti in po potrebi urediti vrisane GERK-e na kmetijskem gospodarstvu.

Če imajo nosilci dostop do spleta, lahko pravilnost vrisa GERK-ov preverijo na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG. Podatki o GERK-ih so dostopni z vpisom številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID številke). Kdor nima možnosti dostopa do spleta, lahko za pregled GERK-ov zaprosi na upravni enoti.

Pri pregledu naj bodo nosilci pozorni, da so na ortofoto posnetkih meje njihovih GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Če bodo ugotovili, da prihaja do razhajanj ali pa je prišlo do kakršnihkoli sprememb na njihovih zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, spremembe dejanske rabe ipd.), naj se naročijo na upravni enoti za ureditev GERK-ov. Glede stanja GERK-ov naj bodo posebej pozorni nosilci s površinami v severovzhodnem delu Slovenije, saj so bili na tem območju v letu 2019 opravljeni novi ortofoto posnetki.

GERK-e je treba na upravnih enotah urediti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge.

Redni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2020 bo potekal od 24. februarja do vključno 6. maja 2020, zamudni rok pa od 7. do vključno 31. maja 2020.

Prenos plačilnih pravic za leto 2020

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2020, je 28. februar 2020. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2021.

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni "Vlogo za prenos plačilnih pravic". Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti v fizični obliki poslana na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika.

Agencija poziva nosilce, ki imajo zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago odvečne plačilne pravica, da te ponudijo na trgu, nosilce, ki potrebujejo dodatne plačilne pravice pa, da jih poiščejo v svojem okolju ali na trgu.

Iskalnik