Skoči do osrednje vsebine

Pomembni roki za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike

Pomembni roki

PROMOCIJA VINA NA TRGIH 3. DRŽAV:

 • 31. 1. 2020 - rok za oddajo vloge za odobritev programa za promocijo vina na trgih tretjih držav
 • 31. 1. 2020 - rok za oddajo vloge za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na trgih tretjih držav za dejavnosti, ki so bile izvedene med 1. 6. 2019 in 31. 12. 2019

POROČANJE:

 • 20. 1. 2020 - rok za oddajo poročil za mleko za leto 2019. Več...

JAVNI RAZPISI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

 • 16. 12. 2019 do 13. 2. 2020 - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
 • 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020 - rok za oddajo vloge na 5. JR za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
 • od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 - rok za oddajo vloge za projekte sodelovanja na področju gozdarstva, in sicer na JR za podukrep 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe
 • 6. 1. 2020 do 27. 3. 2020 - rok za oddajo vloge na JR za podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe iz ukrepa Sodelovanje
 • od 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za operacijo "Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov"
 • od 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda"

JAVNI RAZPISI - RIBIŠTVO (OP ESPR 2014-2020)

 • od 18. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Inovacije v akvakulturi
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
 • od 20. 8. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • od 20. 5. 2019 do porabe sredstev - rok za oddajo vloge za 4. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

OSTALI JAVNI RAZPISI

 • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Iskalnik