Skoči do osrednje vsebine

Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo

Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2020 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodnih pravic, podeljenih z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, ter  tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.
Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

Iskalnik