Skoči do osrednje vsebine

Arhiv arhivalije meseca

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

V arhivu te spletne rubrike najdete arhivalije meseca, ki jih na spletišču GOV.si objavljamo od leta 2019. Starejše arhivalije meseca, ki smo jih od januarja 2011 objavljali na starem spletišču, pa najdete v našem spletnem arhivu.

Fragment prepisa pastoralnega vodila Gregorja Velikega, ki je nastal v drugi četrtini 9. stoletja. Pergamen predstavlja najstarejši dokument v slovenskih arhivih.

Fragment prepisa pastoralnega vodila Gregorja Velikega – najstarejši dokument v slovenskih arhivih [druga četrtina 9. stoletja]. SI AS 1073, Zbirka rokopisov, II-1r | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Arhiv arhivalije meseca

  • 2020

    Vstopite v arhiv arhivalije meseca leta 2020.

  • 2019

    Vstopite v arhiv arhivalije meseca leta 2019.

Iskalnik