Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov volilcev za podporo kandidaturi za župana občine Šentjernej

Upravna enota Novo mesto obvešča, da bo v skladu s 74. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in prvim odstavkom 46. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v času od 31. 12. 2019 do 05. 02. 2020 potekalo zbiranje podpisov volivcev za podporo kandidaturi za župana občine Šentjernej.

Podpore bo mogoče podati na sedežu Upravne enote Novo mesto, na Oddelku za upravne notranje zadeve in sicer ves poslovni čas, to je:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8.00 in 15.00 uro,
  • ob sredah med 7.30 in 17.30 uro ter
  • ob petkih med 8.00 in 13.00 uro.

Prav tako bo mogoče podati podporo na vseh krajevnih uradih, in sicer v času uradnih ur, ki so objavljene na internetni strani Upravne enote Novo mesto. 

Obrazci podpor so volivcem na razpolago na sedežu upravne enote in na krajevnih uradih.

Obrazec se nahaja tudi na internetni strani Državne volilne komisije.

Iskalnik