Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v letu 2020

Ministrstvo za pravosodje obvešča, da bo Evropska komisija v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v kratkem objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic.

PROGRAM »PRAVOSODJE«

Namen programa Pravosodje je krepitev medsebojnega priznavanja in zaupanja med državami članicami. Program spodbuja pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, spodbuja izobraževanja sodnikov, tožilcev in drugih pravosodnih deležnikov; omogoča učinkovit dostop do pravosodja za posameznike in gospodarstvo na področju Evropske unije ter zagotavlja dosledno in konsistentno uporabo prava Evropske unije.

Program prav tako podpira akcijski načrt EU za boj proti drogam.

PROGRAM »PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO«

Program Pravice, enakost in državljanstvo prispeva k nadaljnjemu razvoju na področju spodbujanja enakosti in človekovih pravic, ki pripadajo ljudem v okviru zakonodaje EU.

Namen programa je spodbujanje nediskriminacije; boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti; spodbujanje pravic invalidov; spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov; preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi, ženskami in drugimi ogroženimi skupinami. Dodatna prednostna področja vključujejo promocijo otrokovih pravic, polnopravno vključitev Romov v evropsko družbo, pravice potrošnikov in varstvo osebnih podatkov.

Več informacij lahko najdete v priponki. 

  • Razpis Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov "Pravosodje" in "Pravice, enakost in državljanstvo" 2020

    Dokumentacije | Ministrstvo za pravosodje
Iskalnik