Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izločanju gradbenih načrtov

V decembru 2019 bo Upravna enota Kamnik pričela z izločanjem starih gradbenih načrtov (za leta 1984 do vključno 1994), ki jih stranke lahko prevzamejo do 29. 2. 2020.

Upravna  enota  Kamnik  bo  pričela  z  izločanjem  dokumentarnega  gradiva s  področja  gradbenih zadev, in sicer za gradbena dovoljenja izdana v letih od 1984 do vključno 1994.

Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse zainteresirane lastnike objektov, ki bi želeli prevzeti gradbene načrte pozivamo, da najkasneje do 29.  2. 2020  pošljejo  vloge  s  podatki  o  objektu  (št.  gradbenega  dovoljenja,  podatki  o  investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, katastrska občina in leto izgradnje) na naslov: Upravna enota Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov: ue.kamnik@gov.si, oziroma vložijo vloge osebno v glavni pisarni upravne enote.

Vloga je na voljo na spletni strani upravne enote (https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/kamnik/) in v glavni pisarni upravne enote.

Zainteresiranim lastnikom objektov bo  po predhodnem dogovoru termina upravna enota izročila gradbene načrte.

Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni.

  • Upravna enota Kamnik