Skoči do osrednje vsebine

Pomembni roki za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike

Pomembni roki

JAVNI RAZPISI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

 • od 16. 9. do 15. 11. 2019 - rok za oddajo vloge na 3. JR za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za operacijo: gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
 • 28. 10. do 6. 12. 2019 - rok za oddajo vloge na 5. JR za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za l. 2019
 • 30. 9. do 20. 12. 2019 - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrepa 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
 • od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 - rok za oddajo vloge za projekte sodelovanja na področju gozdarstva, in sicer na JR za podukrep 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe
 • od 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za operacijo "Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov"
 • od 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda"


JAVNI RAZPISI - RIBIŠTVO (OP ESPR 2014-2020)

 • od 18. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Inovacije v akvakulturi
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
 • od 20. 8. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • od 20. 5. 2019 do porabe sredstev - rok za oddajo vloge za 4. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

OSTALI JAVNI RAZPISI

 • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Iskalnik