Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo Združenje Frank in Združenje bank Slovenije poziva k dialogu

Ministrstvo za finance že dalj časa spremlja in se zaveda aktualnosti problematike kreditojemalcev v švicarskih frankih (CHF). Združenje Frank in Združenje bank Slovenije smo v pisnem pozivu 16. oktobra 2019 zato pozvali k čimprejšnjemu nadaljevanju razprave, ki bi vodila v dokončno sporazumno razrešitev problematike kreditojemalcev v CHF. Na ministrstvu obema združenjema še naprej ostajamo na razpolago glede kakršnekoli pomoči za nadaljevanje takšnega dialoga.

Ministrstvo za finance je skrbno pretehtalo vse predloge Združenja Frank za sistemsko rešitev problematike kakor tudi predlog zakona, ki ga je vložil Državni svet in glede katerega se je zakonodajni postopek končal. Pozorno smo preučili tudi zadnjo izjavo Združenja Frank, ki so jo objavili 24. oktobra 2019.

Stališče ministrstva in vlade do predlogov za sistemsko urejanje problematike je bilo že večkrat izčrpno pojasnjeno. Nismo naklonjeni sistemskim posegom v civilnopravna razmerja, si pa že od leta 2017 prizadevamo, da bi se našla dogovorna rešitev med Združenjem bank Slovenije in Združenjem Frank. Na ministrstvu smo veliko napora vložili v to, da se dogovori skupna platforma za reševanje problematike občutne spremembe kreditnih pogojev zaradi spremembe vrednosti CHF v primeru, da obstoji utemeljen dvom v to, da kreditodajalec ni ustrezno izpolnil pojasnilne dolžnosti ali ni upošteval načela poštenih pogodbenih pogojev.

Ministrstvo je v poskusih zbliževanja stališč obeh združenj in doseganja dogovora med njima izhajalo iz osnovnega stališča, da je dogovorno reševanje v okviru institutov, ki jih omogoča veljavna zakonodaja, kot je na primer ta, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, primernejše kot sistemski posegi v civilnopravna razmerja. Reševanje problematike na način izvensodnega reševanja potrošniških sporov naslavlja tudi opozorilo Združenja Frank, da je za zaščito potrošnika kot šibkejše strani v sporu v skladu s priporočili Direktive 93/3/EGS potrebno dejavno posredovanje tretje stran.

Na ministrstvu menimo, da je potrebno nadaljevati z dogovornim reševanjem problematike, ki bi temeljilo na konstruktivnem dialogu med bankami in kreditojemalci ter bi upoštevalo vse okoliščine posameznega primera, kar je še posebej pomembno v situacijah, ko so prisotne težke življenjske zgodbe in človeške stiske. Skupno platformo za dogovorno reševanje problematike nam je v okviru pogovorov z obema združenjema od leta 2017 pa do vložitve omenjenega predloga zakona, po kateri so pogovori žal zastali, v osnovi že uspelo razdelati.

Na ministrstvu razumemo stiske posameznikov, ki so najeli kredite v CHF, zato smo 16. oktobra 2019 Združenje bank Slovenije in Združenje Frank ponovno pozvali k dialogu in prizadevanjem za dogovorno rešitev v okviru veljavne zakonodaje.

Ministrstvo tako pričakuje, da bosta obe združenji čim prej nadaljevali razpravo, ki bi vodila v dokončno sporazumno razrešitev problematike kreditojemalcev v CHF. Obema združenjema še naprej ostajamo na razpolago glede kakršnekoli pomoči za nadaljevanje takšnega dialoga.

Iskalnik