Skoči do osrednje vsebine

Evropske države skupaj v boju proti trgovini z ljudmi

Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN) skupaj s 24 evropskimi državami danes, 17. oktobra 2019, začenja preventivno kampanjo na področju boja proti trgovini z ljudmi, v kateri sodeluje tudi Slovenija.

Trgovina z ljudmi je hudo kaznivo dejanje, ki ima pogosto čezmejno razsežnost. Zato je na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej poleg sodelovanja pristojnih organov na nacionalni ravni zelo pomembno tudi sodelovanje z državami v bližnjih regijah in v širšem mednarodnem okolju. Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi so letos evropske države združile moči in začele vseevropsko preventivno kampanjo na tem področju.

V preventivni kampanji, ki jo financira Sklad Evropske unije za notranjo varnost, poleg Slovenije sodelujejo še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija.

Cilj kampanje je opozoriti potencialne žrtve trgovanja, da so ali lahko postanejo žrtve, in jih seznaniti z informacijami o tem, kje poiskati pomoč in zaščito. Hkrati kampanja sporoča žrtvam trgovine z ljudmi, da imajo vseevropske pravice, ki jih lahko uveljavljajo v vseh državah članicah Evropske unije. Te pravice obsegajo pomoč in podporo, zaščito, odškodnino, človekove pravice in pravice delavcev, pravico do obdobja razmisleka in prebivanja ter pravico do reintegracije.

Sodelujoče države bodo med kampanjo na različnih lokacijah, kjer bi se lahko nahajale žrtve trgovanja (letališča, mejni prehodi, javni prevoz, veleposlaništva itd.), izobesile plakate s kontakti in osnovnimi informacijami o pravicah žrtev. Sestavni del kampanje je tudi kratek informativni video. Vsaka država bo uporabljala gradivo v treh različnih tujih jezikih, odvisno od tega, iz katerih držav prihaja največje število žrtev trgovanja. Slovenija bo tako v okviru kampanje poleg slovenskega in angleškega distribuirala tudi gradivo v ruskem, ukrajinskem in srbskem jeziku.

Več o boju proti trgovini z ljudmi

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Kontaktna oseba: mag. Sandi Čurin, državni sekretar MNZ in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, tel. št.: 01 428 58 49