"Prioritete večletnega delovnega programa","Višina okvirnega proračuna" "Predhodno določeni projekti v jedrnem omrežju","500 milijonov EUR kohezijska ovojnica: 610 milijonov EUR" "Evropski sistem upravljanja železniškega prometa (ERTMS) - podsistemi na vozilu ","50 milijonov EUR" "Varna in varovana infrastruktura, vključno s parkirišči na cestnem jedrnem omrežju TEN-T","20 milijonov EUR kohezijska ovojnica: 40 milijonov EUR" "Inteligentni prometni sistemi (ITS) za sektor cestnega prometa","20 milijonov EUR" "Enotno evropsko nebo – sistem SESAR","20 milijonov EUR" "Ukrepi na vozliščih jedrnega omrežja TEN-T, vključno z mestnimi vozlišči (potniški promet) ","110 milijonov EUR" "Pomorske avtoceste","30 milijonov EUR" "",""