Skoči do osrednje vsebine

Prijava pridelka grozdja, mošta in vina

Obveščamo vas, da so v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07, 62/09 in 4/16) podatke o pridelku grozdja, mošta in vina upravni enoti dolžni sporočiti pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 0,10 ha vinogradov, ali del ali celoten pridelek grozdja, mošta in vina tržijo, ne glede na velikost vinograda.

Pridelovalci morajo upravni enoti podatke sporočiti najpozneje do 20. novembra. Podatke lahko sporočijo osebno na sedežu upravne enote v času uradnih ur ali pa jih na predpisanih obrazcih, ki so dostopni na spletnih straneh e-uprave, upravni enoti posredujejo po pošti ali elektronski pošti na naslov ue.novomesto@gov.si. Pridelovalci so upravni enoti dolžni sporočiti tudi morebitni izpad pridelka.

Iskalnik