GOV.SI

Obvestilo o zaprtju Krajevnega urada Vojnik dne 29. in 30. 10. 2019

Spoštovane občanke in občani

Upravna enota Celje obvešča cenjene stranke, da Krajevni urad Vojnik v času jesenskih počitnic 29. in 30. 10. 2019 ne bo posloval.

Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opravijo na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, v času uradnih ur.

V nujnih primerih pokličite na tel. št. 03 4265306 ali 03 4265302.

Elektronski naslov naše upravne enote je ue.celje@gov.si.