Skoči do osrednje vsebine

Komasacijski postopek na območju Veliki Podlog

Upravna enota Krško je za komasacijsko območje Veliki Podlog v času med 9. in 23. septembrom 2019 v prostorih vaške sobe na Jelšah in na sedežu Upravne enote Krško javno razgrnila predloge elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborata vrednotenja zemljišč ter elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Na elaborate so komasacijski udeleženci lahko v tem času podali pisne pripombe in predloge. Še do vključno 1. 10. 2019 pa lahko komasacijski udeleženci podajo pisne pripombe na sedežu UE Krško v pisarni št. 105 (1. nadstropje) v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. in od 13. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure.

Ob tem opozarjamo lastnike zemljišč s tega komasacijskega območja – komasacijske udeležence, na določbe 60. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, da je z uvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, parceliranje zemljišč, graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno drugače. Ter dodatno, da je promet z zemljišči dovoljen do konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega sklada, razen v izjemah, določenih v zakonu.

 

Navedeno pomeni, da od 23. 9. 2019 ni več dovoljen promet z zemljišči, ki so del tega komasacijskega območja. Pogodba, sklenjena v nasprotju z navedenim, je nična. Lastnik tudi nima pravice do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali odstranjevanje nasadov in spremembo kulture, ki je v nasprotju z navedeno določbo zakona.

 

Ne glede na fazo komasacije pa je dovoljen prenos lastništva, če gre za prenos lastništva na Republiko Slovenijo ali lokalno skupnost, za prenos lastništva zaradi izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na komasacijskem območju, ki so v lasti enega ali več lastnikov, na enega dediča.

 

Predstavnikom medijev smo za dodatne informacije na voljo na telefonski številki 07 49 81 402.

Iskalnik