Skoči do osrednje vsebine

Priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je konec avgusta na tiskovni konferenci predstavila videoslovnico slovenskega znakovnega jezika, ki je nastajala dobro leto in pol.

Slovnica slovenskega znakovnega jezika je odkretana v slovenskem znakovnem jeziku. Čeprav je za govorne jezike običajno, da so slovnice napisane v domačem jeziku, je to na področju znakovnih jezikov velika novost. Priročna videoslovnica je namreč prvi opis jezika gluhih in naglušnih, ki ni opisan v slovenščini, ampak odkretan na prosto dostopnih posnetkih. Tako bodo nekoč tudi gluhi in naglušni, ki so uporabniki slovenskega znakovnega jezika, deležni izobraževanja, v katerem bodo svoj jezik spoznavali na podoben način, kot slovenski otroci spoznavajo slovenščino, in usvojili njegovo delovanje in zakonitosti tudi na zavestni ravni.

Ministrstvo za kulturo že leta podpira prizadevanja skupnosti gluhih in naglušnih pri njihovem vključevanju v javno življenje tako pri izdajanju medijev kot pri uveljavljanju slovenskega znakovnega jezika, ki je vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine.

Projekt Priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika je bil izbran na osnovi javnega razpisa »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Iskalnik