GOV.SI

Zbiranje podpisov volivk in volivcev za razpis naknadnega referenduma o delu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje

Podpisi volivk in volivcev za pobudo za razpis naknadnega referenduma o delu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje se bodo zbirali od 1. 9. 2019 do vključno 5. 10. 2019 na Upravni enoti Velenje, v poslovnem času, ter na Krajevnem uradu v Šoštanju, v času uradnih ur.

Potrjene obrazce podpore posredujete predlagatelju na naslov:

Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto (za njo Andrej Vrbec in ostali)
Šercerjeva cesta 5
3320 Velenje