Skoči do osrednje vsebine

Obnova sistema hlajenja in ogrevanja na Gregorčičevi 25

V mesecu septembru 2019 se bo v celotni stavbi na Gregorčičevi 25 pričela obnova sistema hlajenja in ogrevanja ter nadgradnja sistemov s centralnim nadzornim sistemom. Predvidena je zamenjava hladilnih agregatov in ureditev hladilne strojnice ter zamenjava obstoječih konvektorjev. Obstoječi hladilni agregati so namreč dotrajani, tekom obratovanja je tudi na priključnih cevovodih konvektorjev prišlo do korozije cevovodov zaradi nastajanja kondenzata na ceveh, ki je posledica slabo izvedene izolacije v času gradnje.

Sočasno z obnovo sistema hlajenja in ogrevanja bo potekala tudi vzpostavitev optičnega omrežja in nadgradnja varnostnih standardov, ki so predvideni v sklopu zagotavljana ustrezne kibernetske varnosti na državni ravni. V sklopu projekta bo vzpostavljen nov informacijsko-komunikacijski sistem za obravnavo tajnih podatkov, ki bo omogočal tudi druge oblike varnega komuniciranja, sodelovanja in izmenjave vsebin, kot so večtočkovni video sestanki na daljavo, videokonference, IP telefonija idr. Tako bo ministrstvom in vladnim službam omogočeno elektronsko komuniciranje tudi z dokumenti najvišjih stopenj tajnosti.

Iskalnik