GOV.SI

SPOT TOČKA

Naš upravni organ ima v svoji pristojnosti tudi nudenje storitev strankam v okviru točke SPOT.

Zaradi zagotavljanja potrebne kvalitete dela na tem področju in zmanjšane kadrovske zasedbe na tem segmentu dela, predlagamo strankam, da se za storitve, ki se nanašajo na enoosebno ali večosebno gospodarsko družbo, predhodno (vnaprej) naročijo na tel. št. (03) 733 88 20, medtem ko za storitve samostojnim podjetnikom predhodno naročanje ni potrebno.

 

                                                                                                          Antonija Pinter

                                                                                                          vodja oddelka