GOV.SI

Obvestilo o končanem natečajnem postopku na Upravni enoti Tolmin

Obveščamo, da je bil postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta referent v Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne enote Tolmin, ki je bil dne 03.06.2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavoda RS za zaposlovanje, izbran strokovno najbolj usposobljen kandidat.

Skladno s tretjim odstavkom 25. člena Uredbe ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka. Vpogled se izvaja pod nadzorom uradne osebe. Kandidat lahko vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva izbirnega postopka.

Informacije lahko dobite pri vodji skupnih služb Jolandi Goljevšček Zlodej, telefon 3800 842.