GOV.SI

Objava Javnega naročila za izvedbo revizije izdatkov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za finančno leto od 16. 10. 2018 do 15. 10. 2019

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v tej dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za izvedbo revizije izdatkov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (v nadaljevanju EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) za finančno leto od 16. 10. 2018 do 15. 10. 2019.

Naziv razpisa: Javno naročilo za izvedbo revizije izdatkov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za finančno leto od 16. 10. 2018 do 15. 10. 2019.

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Datum objave: 30. 7. 2019

Rok za oddajo ponudb: 14. 8. 2019 do vključno 10:00

Datum javnega odpiranja ponudb: 14. 8. 2019 ob 10:10

Razpisna dokumentacija: WORD, PDF, ESPD

Odgovori na vprašanja: Portal javnih naročil