Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o vzorčenju bazenske kopalne vode, poletje 2019

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje področje bazenske kopalne vode, zato vsako leto v času kopalne sezone odvzamemo vzorce kopalne vode po vsej Sloveniji.

V obdobju od 18. junija do 4. julija 2019 smo odvzeli 82 vzorcev, ki so bili preskušani na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre.

46 vzorcev je bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 35 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje. Enega vzorca nismo mogli oceniti, ker je bazen zaprt.

Z vzorčenjem bazenskih kopalnih voda ugotavljamo skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.

Kakovost bazenske kopalne vode so dolžni skozi celo leto spremljati upravljavci kopališč, ki so odgovorni zagotavljati ustrezno vodo za kopanje. Analize vzorcev izvajajo za to usposobljeni laboratoriji, ki rezultate analiz vzorcev, odvzetih s strani upravljavcev, posredujejo tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki na podlagi teh rezultatov vsako leto pripravi Letno poročilo o kakovosti kopalnih voda.

Odvzem vzorcev Zdravstveni inšpektorat RS izvaja v podporo inšpekcijskemu nadzoru, s katerim ugotavljamo skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca.

V primeru ugotovljenih kršitev pravilnika v skladu z načelom sorazmernosti upravljavcu izrečemo opozorilo oziroma izdamo odločbo, s katero določimo rok za odpravo pomanjkljivosti. Če iz analize kopalne vode izhaja, da voda ni primerna za kopanje oziroma predstavlja tveganje za zdravje ljudi, pa lahko začasno prepovemo uporabo kopalne vode.

Iskalnik