Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo veletrgovcem z zdravili, ki v maloprodajo distribuirajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, so dolžni svojo dejavnost priglasiti na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kot to določa 3. odstavka 52. člena Zakon o veterinarstvu (ZVet-1).

1). V ta namen smo pripravili predlog obrazca (link), ki ga lahko uporabite pri vaši registraciji.

Vsebinske podatke iz obrazca, oziroma izpolnjeni obrazec posredujte na medmrežni naslov: zdravila.uvhvvr(at)gov.si

  • Poročanje o distribuciji zdravil v maloprodajo:

Veletrgovci z zdravili, ki izvajajo distribucijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini v maloprodajo, so skladno s 24. členom Zakona o zdravilih (ZZdr-2), na UVHVVR, dolžni poročati o prometu zdravil na medmrežni predlogi, ki jo podpira aplikacija ZDPROM.

Aplikacija ZDPROM je dostopna na naslovu https://cis.uvhvvr.gov.si/zdprom/.

Aplikacija ZDPROM, za namen vnosa podatkov o prometu zdravil za leto 2018, bo odprta

od 18.07.2018 do vključno 01.09.2018

Za pridobitev pravic za dostop do medmrežne aplikacije ZDPROM, mora bodoči uporabnik aplikacije izpolniti vlogo (obrazec - link) za dostop. Skenirano in izpolnjeno vlogo se predhodno posreduje na medmrežni naslov: zdravila.uvhvvr(at)gov.si. Original izpolnjena vloga se posreduje na naslov:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – Sektor za identifikacijo in registracijo in informacijske sisteme (SIRIS), Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Za strokovno in tehnično pomoč v zvezi z vnašanjem poročil o prometu zdravil v medmrežno aplikacijo ZDPROM, smo pripravili posebna navodila o uporabi aplikacije (link), prav tako posredujemo tudi vzorec datoteke (link) za pripravo dokumenta za uvoz podatkov v aplikacijo.

V kolikor zgoraj navedena pomoč ne zadošča, smo vam na voljo preko spletnega naslova: zdravila.uvhvvr(at)gov.si