GOV.SI

Poroka v Upravni enoti Laško


Spoštovana(i),                                                                                                              
Odločila(i) sta se, da si oblikujeta skupno življenjsko pot. Počaščeni smo, da sta za sklenitev zakonske / partnerske zveze izbrala(i) upravno enoto Laško. Vajina odločitev ni le trenuten navdih. Je mnogo več. Je spoznanje dveh o njuni želji, da oblikujeta svojo življenjsko pot in svoj dom. Je pomemben in odločilen mejnik v Vajinem življenju.

Poroka na Upravni enoti Laško

V Laškem bomo prisluhnili Vajinim željam, povedali naše izkušnje in Vama pomagali pregnati še zadnjo senco negotovosti pred odločilnim korakom. Pustita se razvajati in si vzemita čas. Tudi mi si ga bomo. Samo za Vaju. Z največjo skrbnostjo in veseljem. Dovolita nam, da prižgemo iskrice zadovoljstva v Vajinih očeh.

Uradni čas za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v uradnih prostorih je ob sobotah med 12.00 in 19.00 uro. Na sedežu upravne enote v Laškem se sklepajo zakonske in partnerske zveze med tednom, od ponedeljka do petka, v času uradnih ur upravne enote. Zakonske in partnerske zveze se ne sklepajo na z zakonom določene praznike v Republiki Sloveniji, ki so dela prosti dnevi ter tudi ne na druge, z zakonom določene dela proste dneve.

URADNI PROSTORI ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH IN PARTNERSKIH ZVEZ NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE LAŠKO

GRAD TABOR LAŠKO

Za vse romantične duše, ki si želijo, da bi njihov zakon ostal varen in trden kot je ostal grad za grajskim obzidjem vsem viharjem časa navkljub. Svečanost lahko teče v grajskem stolpu ali na grajskem dvorišču. Če se bosta odločila(i) in poročno slavje nadaljevala(i) na gradu pa vaju bosta navdušila še prijazno osebje in vrhunska kulinarična ponudba (več na spletni strani www.pavus.si).

THERMANA LAŠKO

Na voljo Vama je Zlata dvorana s čarobnimi stenskimi poslikavami, idilično okolje zdraviliškega parka, poroka pod fascinantnim lestencem v avli hotela Wellness Park, poroka v moderni Gala dvorani Kongresnega centra ali pa bosta morda Vajini poti raje združila(i) na Mostu želja... Organizirajo pa Vama tudi slavje, da bo ta dan za Vaju res nepozabno doživetje (več na spletni strani www.thermana.si).

TERME RESORT RIMSKE TOPLICE

Za Vaju, ki verjameta v pravljice. Naj Vaju Rimske terme (Terme Resort) začarajo s svojim neminljivim čarom in večno lepoto ter napolnijo s svojo prav posebno energijo s katero so pritegnile tudi princeso Sissi in cesarja Ferdinanda. Začnita živeti svojo pravljico na livadi v parku ali pa se poročita v kateri od dvoran ali terasi hotelov v sklopu Term Resort. Prav tako Vama lahko organizirajo poročno slavje in poskrbijo za nepozabno kulinarično doživetje (več na spletni strani www.rimske-terme.si).

KRAJEVNI URAD RADEČE

V kolikor želita nekoliko bolj intimno poroko brez velikega »pompa«, bo za Vaju prava poročna dvorana v prostorih krajevnega urada Radeče.

GRAJSKO (OBČINSKO) DVORIŠČE

V središču starega mestnega jedra, pa vendar stran od mestnega vrveža. Pod milim nebom, pa vseeno skrito pred očmi javnosti… Poročita se lahko na čudovitem dvorišču z zanimivim vodnjakom znotraj Lilijeve graščine – sedanje občinske stavbe.

POROKA IZVEN URADNEGA PROSTORA ALI IZVEN URADNEGA ČASA

Zakonsko / partnersko zvezo lahko skleneta tudi izven uradnega prostora za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ali izven uradnega časa. Vlogo za sklenitev zakonske / partnerske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa morata vložiti najkasneje 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske / partnerske zveze. Vlogi morata priložiti soglasje lastnika zemljišča, kjer bosta sklenila(i) zakonsko / partnersko zvezo. Za takšno sklenitev zakonske / partnerske zveze bo potrebno plačati stroške za sklenitev zakonske / partnerske zveze v znesku 170,00 €,  kar bo določeno z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske / partnerske zveze.

CENA STORITEV              

Na podlagi 33. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15, 84/15 in 32/16) so vsi dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske in partnerske zveze oproščeni plačila upravne takse.

O cenah in ponudbi na posameznih lokacijah se posvetujta s kontaktnimi osebami na izbrani lokaciji:

- Grad Tabor Laško – restavracija Pavus: Marko Pavčnik (03 / 620 07 23)

- Thermana Laško: Tatjana Klinar (040 / 630 066 ali 03 / 734 89 88)

- Terme Resort Rimske Toplice: Barbara Požin (051 / 600 483 ali 03 / 574 20 15)

Na koncu še nekaj drobnih informacij:

- Za poroko se prijavita čimprej, saj bosta tako imela več možnosti, da bo svečanost ravno tisti dan in tisto uro, kot bosta želela.

- Rezervacijo poročnega obreda lahko opravita po telefonu, e-pošti ali osebno na matičnem uradu Laško ali krajevnem uradu Radeče.

- Po opravljeni rezervaciji poročnega termina se morata najkasneje 14 dni pred poroko oglasiti na matičnem uradu Laško ali krajevnem uradu Radeče, da sestavimo zapisnik. S seboj imejta veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali orožni list) in podatke o pričah, ki bosta navzoči pri sklenitvi zakonske / partnerske zveze, če se želita poročiti ob prisotnosti prič. Priči sta lahko samo polnoletni in opravilno sposobni osebi. Priča je lahko tudi tuj državljan, ki svojo identiteto izkaže z veljavnim potnim listom.

- MLADOLETNA OSEBA, ki želi skleniti zakonsko / partnersko zvezo, mora priložiti  pravnomočno odločbo o spregledu zadržka zaradi mladoletnosti. Odločbo izda Center za socialno delo na območju, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.

- TUJ DRŽAVLJAN dokaže svoje državljanstvo z veljavnim potnim listom. Državljan države članice evropske unije dodatno predloži še originalni izpisek iz rojstne matične knjige na mednarodnem obrazcu ali izpisek iz rojstne matične knjige, overjen s štampiljko APOSTILLE in preveden v slovenski jezik ter potrdilo da ni zadržkov za sklenitev zakonske / partnerske zveze (kar pomeni, da tuja država priznava sklenitev zakonske / partnerske zveze v državi, kjer se le-ta sklepa), overjeno s štampiljko APOSTILLE in prevedeno v slovenski jezik. Državljan tretjih držav mora poleg izpiska iz rojstne matične knjige predložiti potrdilo o samskem stanu in potrdilo da ni zadržkov za sklenitev zakonske / partnerske zveze. Dokumenti morajo biti overjeni s štampiljko APOSTILLE in prevedeni v slovenski jezik oz. overjeni v skladu z Zakonom o overitvah listin v mednarodnem prometu in prevedeni v slovenski jezik, če so bili dokumenti izdani v državi, ki ni podpisnica Haaške konvencije. Listin, ki so izdane na mednarodnih obrazcih ni potrebno prevajati. Dokumenti ne smejo biti starejši od 6 mesecev.

- Če tuj državljan ne razume slovenskega jezika si mora priskrbeti tolmača. Tolmač ne more biti hkrati tudi priča.

KONTAKTNI OSEBI

Matični urad Laško                                                  Krajevni urad Radeče

Tel.: 03 / 733 88 23                                                   Tel.: 03 / 568 76 90

Darja Kuclar, e-pošta: darja.kuclar@gov.si                   Mojca Jančič, e-pošta: mojca.jancic@gov.si

Mojca Jančič, e-pošta: mojca.jancic@gov.si 

Z željo, da bi Vajin poročni dan potekal v obojestransko zadovoljstvo, Vaju prisrčno pozdravljamo.

MATIČNI URAD LAŠKO IN KRAJEVNI URAD RADEČE