Skoči do osrednje vsebine

Pravočasno preverite veljavnost osebnih dokumentov

Zaradi povečanega obsega vlog za izdajo osebnih dokumentov pravočasno preverite veljavnost le-teh.

Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite, ali imate ustrezen dokument in če je le ta veljaven.

Glede na to, da je število vlog na upravnih enotah v času počitnic povečano, vas opozarjamo, da se rok za izdelavo osebnih izkaznic v primeru povečanega števila vlog lahko podaljša tudi do 7 delovnih dni po prejemu vloge. Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Povečan obseg vlog in posledično daljše čakalne vrste se pričakujejo najmanj do 1. 9. 2019.

Vlogo za osebno izkaznico in potni list lahko vložite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji, vročitev pa se lahko opravi na sedežu upravne enote ali s priporočeno pošiljko na naslov prebivališča.

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija), na podlagi dvostranskih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo in Švico. Prav tako lahko s slovensko osebno izkaznico potujete v Andoro, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

OSEBNA IZKAZNICA

Vlogo vloži državljan RS osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo. Za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo njegov zakoniti zastopnik. V primeru, da starša ne živita skupaj, se morata z izdajo osebne izkaznice strinjati oba starša. Ob podaji vloge je potrebno zato priložiti pisno soglasje drugega roditelja oz. pravnomočno odločitev sodišča o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo.Podpisa na pisnem soglasju ni potrebno overiti. V kolikor se starša glede izdaje osebne izkaznice mladoletni osebi ne bosta sporazumela, ju bo upravna enota napotila na pristojni center za socialno delo, ki jima bo pomagal pri sklenitvi sporazuma. Če se starša ne bosta sporazumela o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, bo o tem odločalo sodišče v nepravdnem postopku. Če je otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge za osebno izkaznico, saj mora vlogo podpisati. K vlogi je potrebno priložiti fotografijo, velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo. Ob vlogi za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti v uničenje tudi staro osebno izkaznico, če jo je oseba imela.

POTNA LISTINA

Vlogo vloži državljan osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, potreben je zajem prstnih odtisov od 12 leta dalje, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo. Za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo njegov zakoniti zastopnik. V primeru, da starša ne živita skupaj se morata z izdajo potne listine strinjati oba starša. Ob podaji vloge je potrebno zato priložiti pisno soglasje drugega roditelja oz. pravnomočno odločitev sodišča o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo.Podpisa na pisnem soglasju ni potrebno overiti. V kolikor se starša glede izdaje potne listine mladoletni osebi ne bosta sporazumela, ju bo upravna enota napotila na pristojni center za socialno delo, ki jima bo pomagal pri sklenitvi sporazuma. Če se starša ne bosta sporazumela o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, bo o tem odločalo sodišče v nepravdnem postopku.Če je otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge za izdajo potne listine, saj mora vlogo podpisati. Ob vlogi za nov biometrični potni list je potrebno predložiti v uničenje star potni list (če ga je oseba imela), če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino in eno fotografijo, velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo in je primerna za biometrični zajem.