GOV.SI

Minister za zdravje predstavil prioritete na srečanju koalicijskih partnerjev

Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes na srečanju koalicijskih partnerjev v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju predstavil trenutno stanje v zdravstvu in prioritete Ministrstva za zdravje za obdobje 2019–2020. Minister je uvodoma poudaril: "V zdravstvu ni vse tako slabo, kot se vsak dan sliši, in tudi ni vse tako dobro, da ni prostora za napredek."

V nadaljevanju je minister izpostavil, katera so prioritetna področja in usmeritve v tem in naslednjem letu: 

  • ohraniti primarno zdravstvo kot vstopno točko v kakovostno in varno obravnavo pacientov (letos: 95 specializacij za zdravnike družinske medicine in 55 mest za zdravnike družinske medicine iz ne-evropskih držav),
  • narediti družinsko medicino bolj zanimivo in privlačno za mlade zdravnike, 
  • sprejeti Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019,
  • skrajšati čakalne dobe v zdravstvu,
  • vzpostaviti dostopen, učinkovit, samostojen in vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe,
  • vzpostaviti učinkovito, uspešno in transparentno poslovanje zdravstvenih zavodov in nadaljevati s sanacijo bolnišnic, z namenom zagotoviti kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev ob poslovni stabilnosti,
  • digitalizirati zdravstvo tako, da bo prijazno tako pacientom kot tudi zdravstvenim in ne zdravstvenim osebjem.