GOV.SI

Obvestilo o zaprtju Krajevnih uradov Vojnik in Dobrna od 1. 6. do 31. 8. 2019

Upravna enota Celje obvešča cenjene stranke, da Krajevna urada Vojnik in Dobrna v času od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 ne bosta poslovala.
Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnih uradih, opravijo na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, v času uradnih ur.