GOV.SI

Obvestilo lastnikom odjavljenih vozil - s 1. 4. 2019 dajatve za odjavljeno vozilo

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) je s 1. 4. 2019 uvedel dajatev za odjavljeno vozilo, ki se plačuje za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede.

Obvestilo lastnikom odjavljenih vozil - s 1. 4. 2019 dajatve za odjavljeno vozilo

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) je s 1. 4. 2019 uvedel dajatev za odjavljeno vozilo, ki se plačuje  za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila. To dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so po 1. aprilu 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Dajatve ne bodo dolžni plačati lastniki odjavljenih vozil, ki bodo vozilo ponovno registrirali pred potekom enoletnega obdobja od odjave ali bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:
     - potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
     - policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;
     - dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
     - izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

Lastnike odjavljenih vozil, katerih vozila so bila odjavljena po 1. aprilu 2018, pozivamo, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, sicer bodo od Direkcije RS za infrastrukturo prejeli plačilni nalog za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Obenem  pozivamo imetnike vozniških dovoljenj  v obliki kartic, da preverijo veljavnost kartice, saj je veljavnost 10 let ne glede na veljavnost kategorij vpisanih v vozniško dovoljenje in jo je potrebno po poteku veljavnosti zamenjati.  

Hkrati opozarjamo imetnike vozniških dovoljenj, ki imajo stare (roza) obrazce, da zamenjajo le-te za nova vozniška dovoljenja v obliki kartic, zadnji rok za zamenjavo je 19. 1. 2023.