Skoči do osrednje vsebine

Začetek del na železniški postaji Maribor

Maribor, 20.5.2019 - Direkcija RS za infrastrukturo je pričela z izvedbo glavnih gradbenih del na železniški postaji Maribor.

Na območju železniške postaje Maribor je predvidena nadgradnja nekaterih obstoječih tirov (zamenjava nosilne plasti, tolčenca pragov in tirov), nadgradnja obeh peronov ter novogradnja enega perona tako, da bodo po nadgradnji na postaji Maribor trije peroni. Predvidena je tudi ureditev in podaljšanje podhoda z izvedbo dvigal in tekočih stopnic, izvedba novih jeklenih nadstreškov ter ureditev fasade na prometnem uradu. Izvedena bo tudi sanacija vseh premostitvenih objektov in podpornih zidov, izvedba dveh novih podpornih zidov, zamenjava električne vozne mreže in preureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Na območju MO Maribor je predvidena tudi postavitev cca. 2,4 km protihrupnih ograj.

Včeraj se je na železniški postaji Maribor pričela zapora tirov 3, 4, 5 in 6. V tej fazi izvedbe del je predvidena nadgradnja tirnih naprav na tirih 3, 4 in 5, gradnja novega perona med tirom 3 in 4, nadgradnja obstoječega perona med tiroma 2 in 3, gradnja podhoda pod tiri 3, 4 in 5 ter nadgradnja vozne mreže (temelji vozne mreže, vključno s portali čez tire in drogovi vozne mreže).

Za čim manjše ovire pri odvijanju potniškega in tovornega vlaka, v času izvajanja nadgradnje na postaji Maribor, se je v preteklih mesecih nadgradilo del postaje Maribor Tezno, tako da bodo tovorni vlaki lahko ustavili na omenjeni postaji oz. jih bodo iz postaje Maribor Tezno odpravili v smeri proti Šentilju in Avstriji brez ustavljanja na postaji Maribor.

Na železniški postaji Maribor je faznost del za potniški promet zasnovana tako, da bodo na voljo vedno 3 peroni (v nekaterih fazah ne v celotni dolžini), pretočnost in varovanje potnikov pa bo izvedeno tako, da bo kar najmanj ovir za dostop na peron in iz perona. Zato se bo že v tej fazi zgradil nov peron med tiroma  3 in 4, tako da bo v kasnejših fazah, ko se bo pričelo z sanacijo obstoječega podhoda pod tirom 1,2 in 3, možno uporabljati omenjen podhod na nov peron.

Omenjena dela se bodo izvajala predvidoma do konca meseca julija 2019.

Od konca meseca julija do konca meseca septembra 2019 bo na postaji Maribor potekala  naslednja faza del, ki zajema dela na tirih 8, 9,10,12,13,14,15 in 16, kjer pa se bodo obnavljale kretnice, tiri  in nadaljevalo z gradnjo podhoda (proti vzhodu postaje Maribora oz. v smeri proti Melju).

Pogodba za izvedbo nadgradnje postaje Tezno, postaje Maribor in odseka Maribor–Počehova v vrednosti 55.497.943,70 EUR z DDV je podpisana z izbranimi izvajalci SŽ–ŽGP d.d., Pomgrad d.d., Kolektor Koling d.o.o. in GH Holding d.o.o. Rok za izvedbo del je 20 mesecev od  uvedbe v delo, kar pomeni, da je rok dokončanja 31.09.2020. 

Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.

Iskalnik