Ugrás a tartalomra

Ukrepi za zaposlene v državni upravi

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom je razmeram prilagojena tudi organizacija dela za zaposlene v državnih organih. Resorna ministrstva so pripravila usmeritve organom tako glede organizacije dela na domu, kot glede izplačila plač in nadomestil.

Usmeritve organom glede organizacije dela, izplačila plač in nadomestil

V pomoč predstojnikom organov pri organiziranju dela v času ukrepov, povezanih z obvladovanjem posledic epidemije Covid-19, so resorna ministrstva pripravila usmeritve in priporočila glede organizacije dela ter urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in tudi v občinah, glede:

  • odrejanja dela na domu, opravljanju drugega ali manj zahtevnega dela, čakanja na domu in izrabi dopusta (mnenja in pojasnila so objavljena na strani Uslužbenski sistem),
  • izplačila plač, nadomestila plač in dodatkov v primerih dela na domu, čakanja na domu, dodatnih obremenitvah (mnenja in pojasnila so objavljena na strani Plačni sistem) in
  • upravičenosti do solidarnostne pomoči (mnenja in pojasnila so objavljena na strani Povračila stroškov in drugi osebni prejemki).

Zagotavljanje dela na domu – področje informatike

Na Ministrstvu za javno upravo (Direktorat za informacijsko družbo in informatiko) izvajamo vse aktivnosti za zagotavljanje delovanja informacijskega sistema državne uprave.

Oddaljen dostop

Za zaposlene v državni upravi zagotavljamo oddaljen dostop (ISL dostop) za delo na domu. Dovoljenje za ISL dostop lahko dobi zaposleni v državni upravi na podlagi odobrene vloge za oddaljen dostop. 

Videokonferenčni sistem

Za video konferenčne klice naj zaposleni v državni upravi uporabljajo orodje MS Teams, ki omogoča izvedbo sestankov preko videokonference, uporabo klepetov, hkratno urejanje datotek, dodajanje zapiskov, spletnih mest in aplikacij.

IT podpora delu na domu

Izvajanje podpore uporabnikom

Podporo pri delovanju računalniške opreme izvajamo na lokacijah in preko oddaljenega dostopa. Ob obisku uslužbenca, ki bo izvajal podporo na vaši lokaciji, morate zagotoviti ustrezno oziroma varno delovno okolje, in sicer:

  • prostor naj bo primerno prezračen,
  • periferna računalniška oprema (miška, tipkovnica) naj bo razkužena,
  • oseba, ki rabi podporo, naj upošteva priporočila higiene kašlja in primerne razdalje.

Vsem zaposlenim priporočamo, da redno vzdržujejo higieno pri uporabi računalniške opreme, še posebno tam, kjer je možnost, da jo uporablja več ljudi. Tipkovnica in miška sta najbolj izpostavljena dela in zato lahko tihi prenašalec bolezni. Poskrbite za ustrezno higieno.

Zagotavljanje informacijske varnosti pri delu na domu

Obstoječe in nove uporabnike opozarjamo, da je treba tudi pri delu od doma, nujno izvajati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti. Skladno z Uredbo o informacijski varnosti je uporaba službeno dodeljenih prenosnikov namenjena le za službeno rabo. Vsi uporabniki oddaljenega dostopa morajo upoštevati naslednje varnostne zahteve:

  • Naprav ni dovoljeno priklapljati v omrežja, kjer upravljavec tega omrežja ni zaupanja vreden (WIFI kavarn, hotelov, velja tako doma kot, še bolj, v tujini). Priporočamo uporabo omrežij v lastnem upravljanju (hišni priključek) ali javna telekomunikacijska omrežja (LTE – hot spot preko mobilnega telefona).
  • Službenih prenosnikov ni dovoljeno posojati tretjim osebam (tudi v prijateljskem družinskem okolju).
  • Pri delu preko oddaljenega dostopa je potrebno upoštevati varnostna priporočila, kot so onemogočanje gledanje preko rame, zapuščanje naprave brez nadzora, pozornost pri prejemanju nenavadnih sporočil in previdnost pri obiskovanju spletišč.
  • Seje dostopa preko ISL do službene delovne postaje ni dovoljeno posojati tretjim osebam (tudi v prijateljskem družinskem okolju).

Javno naročanje v času epidemije

Na posebni podstrani portala eJN (Elektronsko javno naročanje) objavljamo vse informacije in obvestila v zvezi z javnim naročanjem in nujnimi javnimi naročili v času epidemije. Vsebino redno posodabljamo.

Prav tako, kljub nastalim razmeram in spremenjenemu načinu poslovanja, Direktorat za javno naročanje Ministrstva za javno upravo nemoteno izvaja svetovanje prek telefona ali elektronske pošte.