Skip to content

Intézkedések a fertőzés terjedésének megfékezésére

A járvány csillapodása miatt a fertőzések terjedésének megfékezésére hozott intézkedéseket fokozatosan enyhítik, de nem oldották fel még teljesen.

Ezért fontos, hogy rendkívül felelősségteljesen cselekedjünk kölcsönös kapcsolataink során. Ezzel megóvjuk magunkat, a legközelebbi hozzátartozóinkat és a legsérülékenyebb csoportokat. A krónikus betegek, a legyengült immunrendszerű személyek és a társult betegségekben szenvedők továbbra is a koronavírusfertőzés legsúlyosabb következményeit szenvedhetik el és különösen veszélyeztetettnek számítanak. A szociális érintkezés és a nyilvános helyeken a fizikai távolság szigorú betartása az emberek között, továbbra is az egyik legfontosabb védőintézkedés, amely hozzájárulhat a fertőzés kockázatának csökkentéséhez. Ugyanez vonatkozik például az összes szabadtéri sport- és szabadidős szolgáltatás nyújtására, a szabadtéri sportlétesítményekben és a szabadtéri sportterületeken.

A vírusfertőzés megelőzése érdekében minden tevékenységnél be kell tartani a Nemzeti Közegészségügyi Intézet összes ajánlását.

Tiltott minden nagyobb létszámú gyülekezés nyilvános helyeken

A Szlovén Köztársaság területén nem korlátozott a mozgás, de mindenkinek javasoljuk, hogy következetesen tartson be minden szükséges óvintézkedést.

Március 20-tól felvonulásokon, nyilvános rendezvényeken, valamint egyéb rendezvényeken nyilvános helyeken Szlovéniában ideiglenesen tiltott a nagyobb létszámú összejövetel

Kivételesen csak legfeljebb 50 fő gyülekezhet ugyanazon a helyen, de csak akkor, ha elegendő fizikai távolságot tudnak tartani egymás között, a kormányrendelet értelmében. Ugyanez érvényes néhány közintézményre, például a színházakra és a mozikra, ahol a rendezvényeket egyszerre 50 személy látogathatja legfeljebb, azzal a feltétellel, hogy betartják a megfelelő biztonsági távolságot és a többi védőintézkedést.

Újra üzemelhetnek a több mint 30 szobával rendelkező szálláshelyek, ugyanígy a szállóvendégek rendelkezésére állnak a gyógykezelő létesítmények, a wellness és a fitneszközpontok, az uszodák is megnyithatnak, valamint vízi tevékenységet is lehet végezni. A diszkók és éjszakai klubok azonban további értesítésig zárva maradnak, az üzletek vasárnap és ünnepnapokon zárva tartanak, kivéve a benzinkutakat és a gyógyszertárakat, amelyek nyitva tarthatnak.

 

A fertőzéskockázat miatt a nevelési – oktatási intézmények működése is lényegesen megváltozott

A járvány gyors terjedése miatt március 16-án az egész országban leállt a tanítás az iskolákban és bezártak az óvodák, május 18-án, a járványhelyzet visszavonásakor ismét megkezdték működésüket módosított, illetve a helyzethez igazodó léptékben, azért, hogy a gyermekek közötti lehető legbiztonságosabb társadalmi érintkezést biztosítsák.

Az iskolapadokba az általános iskola első három osztályának tanulói, a középiskolák végzős évfolyamába járó diákok, a speciális programú iskolák tanulói térhettek vissza, azoknak a nevelési és oktatási intézeteknek a tanulói, ahova speciális nevelési igényű gyerekek járnak. Az állami és magán zeneiskolák, kollégiumok és felnőttoktatási szervezetek is újra működnek. Május 25-én visszatérhettek az iskolapadokba a 9. osztályos diákok, és azok a 4– 8. osztályba járó gyerekek és alsó évfolyamba járó középiskolai tanulók, akiknek tanulási nehézségeik vannak, nehezen érik el a kívánt ismeretszintet, vagy nincs otthon megfelelő műszaki felszerelésük. A többi tanuló és diák távoktatással fejezi be a tanévet.

Június 3-tól elveszti hatályát az általános iskolákban és speciális programú általános iskolákban az átmeneti gyülekezési tilalom. A negyedik és az ötödik osztályosok már visszatértek az általános iskolákba, június 3-án pedig a többi tanuló is csatlakozott hozzájuk. Egyben a szabadidős testnevelés, valamint az óvodákban és az iskolákban a sportlétesítmények és a szabadtéri területek használata is megengedett.

A középiskolások ebben a tanévben már nem térnek vissza az iskolába, kivéve a végzős, érettségiző vagy záróvizsgát végző diákokat, valamint az 1–3 osztályos diákokat, akiknek az iskola korrepetálást szervez, vagy gyakorlati ismeretek és készségek elsajátításához szükséges órákat. A többi diák távoktatással fejezi be a tanévet, a középiskolákban, különleges nevelési igényű tanulók intézeteiben és kollégiumokban, kivéve a fenti kivételeket, a gyülekezés továbbra is tiltott.

Az illetékes Oktatási, Tudomány- és Sportügyi Minisztérium már az új koronavírusjárvány kihirdetésekor az általános és középiskolák vezetőségének megküldte az ajánlásokat a távoktatáshoz és a gyerekek felügyeletével kapcsolatban. Az iskolaigazgatók, tanárok, szülők és gyerekek valamennyi, a vírus megfékezésére irányuló megelőző intézkedéssel kapcsolatos kérdéseiket  e-mailen keresztül is  megküldhetik a minisztérium illetékeseinek.

Következetesen oda kell figyelni arra, hogy csak egészséges gyermekek és alkalmazottak járjanak óvodába és iskolába. A szülők ezért nyilatkozatot írnak alá arról, hogy a gyermek:

 • az elmúlt 14 napban nem mutatta az alábbi tünetek egyikét sem: láz, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, torokfájás, nátha, nehézlégzés (légszomj), hasmenés, illetve, hogy egészséges volt ebben az időszakban.
 • nem állt kapcsolatban Covid-19 pozitív személlyel az elmúlt 14 napban.

Az óvodákban hatályos szabályok

 • Rendszeresen és alaposan kell szappannal és vízzel kezet mosni.
 • Ha nem áll rendelkezésre víz és szappan, fertőtlenítsük a kezünket kézfertőtlenítővel.A kézfertőtlenítő 60–80% -os alkoholtartalmú legyen.
 • A kézfertőtlenítő kizárólag külsőleg használatos. A felületi tisztítószerek / fertőtlenítőszerek nem alkalmasak bőr tisztítása / fertőtlenítése.
 • Étkezés előtt, étkezés után, mosdóhasználat után, vagy a pelenkázás előtt és után, sétáról visszatérve, illetve szabadtéri játék után, kilincs érintését követően, például amikor a terembe lépünk, kerítés vagy egyéb felületek érintése után, kezet kell mosni és fertőtleníteni.
 • Ne nyúljunk az arcunkhoz (szem, orr és száj) koszos / mosatlan kézzel.
 • Tartsuk be az egymás közötti megfelelő, legalább 1,5 vagy 2 méteres távolságot.
 • Tartsuk be a megfelelő köhögéshigiéniát (köhögés / tüsszentés előtt szájunkat és az orrunkat papírzsebkendővel takarjuk, vagy könyökhajlatba köhögünk / tüsszentsünk). Használat után eldobjuk a papírzsebkendőt, majd kezet mosunk szappannal és vízzel.
 • A zárt helyiségeket a gyermekek érkezése előtt és után, valamint naponta többször alaposan kiszellőztetjük (szélesre tárt ablakok).
 • Csak a gyermekek és az alkalmazottak léphetnek be az óvodába, a szülőknek minden szükséges intézkedést be kell tartani, mások csak előzetes bejelentkezés esetén, és minden szükséges intézkedést betartva (arcmaszk viselése, kézhigiénia, köhögés) léphetnek be.
 • A fogadóórák és a szülők tájékoztatása telefonon vagy számítógépen keresztül zajlik.
 • Minden értekezletnél előnyt élvez a videóbeszélgetés formájában megszervezett forma.
 • Ha lehetséges, ne használjuk a tömegközlekedést.
 • Az arcmaszkokat a javasolt módon hordjuk beltérben.

Biztonságos munkakörnyezet megteremtésének kötelezettsége

Mivel a szlovén lakosság körében jelenleg még fennáll a fertőzés lehetősége, minden munkáltató köteles biztonságos munkakörnyezetet biztosítani alkalmazottainak. Biztosítania kell a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, tekintet nélkül a munka típusára, a munkakörre vagy arra a helyre, ahol a munkavállaló munkafeladatait végzi.

Ha a munkáltató a munkavállaló számára nem tudja biztosítani a munkahelyen a biztonságot, és a lakosság körében a fertőzés esetleges gyors terjedése miatt kialakuló rendkívüli körülmények és viszonyok veszélyeztetnék az emberi életet, egészséget vagy a munkáltató vagyonát, a munkáltató más munkát vagy távmunkát rendelhet el az alkalmazottak számára. Ezt a munkavállaló beleegyezése nélkül is megteheti, de csak rendkívüli körülmények fennállása esetén.

A Munka- és  Családügyi és Szociális Minisztérium a munkáltatók számára indoklásokat és ajánlásokat tett közzé az otthonról végzendő munka és egyéb munkavégzés elrendeléséről rendkívüli körülmények esetén .

A munkáltató ennek alapján is megfelelő útmutatásokat adhat az alkalmazottaknak, hogyan tudják maguknak biztosítani az otthonról történő biztonságos és egészséges munkavégzést.

A járvány hatása a gazdasági tevékenységekben is erősen tükröződik Szlovéniában, ezért a kormány terjedelmes válaszintézkedéseket fogadott el a lakosság és a gazdaság támogatására.

A tömegközlekedési eszközök használatánál is be kell tartani az óvintézkedéseket

Jelenleg Szlovéniában a tömegközlekedési rendszer teljesen igazodik az esetleges fertőzésveszély kockázathoz az utasok között. Ezért az utasoknak az utazás teljes időtartama alatt védőmaszkot vagy más védőeszközt kell viselniük, amely takarja orrukat és szájukat. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a maszk viselése közben ne nyúljanak a maszkhoz, mivel így szennyeződhet a kezük és ez fertőzéskockázatot jelent más utasokra, valamint a vírust átvihetik a járműben lévő tárgyakra. Az utasok érvényes jeggyel a második vagy az utolsó ajtón keresztül szállnak fel a buszra, már beszálláskor maszkot kell viselniük, és fertőtlenítik a kezüket, valamint mindenkor betartják a legalább 1,5 méteres távolságot a többi utastól.

A nemzeti Közegészségügyi Intézet szabályokat hozott, illetve higiénés ajánlásokat a szlovéniai  autóbusz és vasúti forgalom lehető minél inkább fertőzésmentes használatához.

Az egészségügyi intézményekbe csak egészséges személyek léphetnek be

Az összes egészségügyi intézmény minden szintjén a működés igazodik az új koronavírus terjedéséhez. Az egészségügyi és fogorvosi ellátás, illetve az alapellátás, a szekunder és a tercier ellátás csak különleges feltételek mellett biztosított, azaz csak olyan személyek számára, akik nem mutatják légzőszervi fertőzés klinikai tüneteit.

A betegnek mindig be kell tartania a megváltozott szabályokat, az egészségügyi  intézmény látogatásakor. Az alapellátás céljából történő látogatásról telefonon kell egyeztetni az orvosi rendelővel, ahol az egészségügyi dolgozók pontosan tájékoztatják a betegeket az intézménybe történő belépés és mozgás érvényes szabályairól.

A Nemzeti Közegészségügyi Intézet részletes utasításokat készített az egészségügyi dolgozók és az epidemiológusok számára. Útmutatásokat adtak a betegek járványügyi nyomon követésére és azoknak a személyeknek a nyomon követésére is, akik érintkeztek megerősítetten fertőzött beteggel. Az összes alapellátást végző közegészségügyi intézetben és a kórházakban az egészségügyi dolgozóknak külön útmutatások alapján kell kezelni azokat a személyeket, akiknél felmerül az új koronavírus fertőzés gyanúja.

Az ország egész területén az egészségügyi intézményekben korlátozott a betegek vagy a gondozottak látogatása. A kórházak a biztonságos látogatás érdekében maguk döntenek arról, hogy mikor és hogyan nyissák meg kapuikat a látogatók számára. Ajánlott, hogy a látogatásokra a kórházi osztályokkal és osztályvezetőikkel történő külön megállapodás szerint kerüljön sor, valamint, hogy a látogatásokat egyesével bonyolítsák le, hogy egy beteget csak egy egészséges látogató látogathasson meg korlátozott látogatási idővel.

Március 14-től meghatározták az óvó-, védő- és egyéb egészségügyi felszerelések maximálisan megengedett árát.

Az idősotthonokban az időseket előzetes időpontegyeztetés alapján lehet látogatni

Miután a járvány idején a szlovéniai koronavírus-fertőzések számának növekedése miatt, kizárólag az időskorúak egészségének védelme érdekében, ideiglenesen bevezették az idősotthonok látogatásának teljes tilalmát, az időskorúak látogatása az idősotthonokban jelenleg csak előzetes bejelentkezés mellett engedélyezett.

A látogatások során elvárják, hogy a látogatók betartsák az összes, az otthonokban hatályos védőintézkedést minden ellátott személy egészségvédelme érdekében. 

A fogvatartott személyeket csak egy egészséges személy látogathatja

A büntetésvégrehajtási intézetekben és a javítóintézetekben fogvatartottak, valamint a látogatóik és az alkalmazottak élete, és egészsége védelme érdekében jelenleg korlátozott a fogvatartottak látogatása,  annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk az esetleges fertőzések lehetőségeit.

A fogvatartottakat egy tünetmentes felnőtt látogathatja, rokonok vagy a fogvatartott által választott más látogató. Egyelőre a kiskorúak biztonsági okokból nem vehetnek részt látogatásokon, kivételesen ez az Ig Büntetésvégrehajtási Intézetben engedélyezett, azaz a női börtönben, ahol a fogvatartottak a kiskorúakkal védőüveg mögül tarthatják a kapcsolatot.

A látogatók csak védőmaszkkal vagy más, szájukat és orrukat takaró maszkkal léphetnek be az intézetbe. Az elítélt látogatása legfeljebb egy óráig tarthat, a fogvatartottak látogatása pedig fél órán keresztül tarthat.

Tilos a tárgyak cseréje a látogató és a fogvatartott között. Biztonsági okokból a fogvatartottaknak továbbra is csak postán küldhetnek csomagokat.

A közigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges

Az állampolgárok a közigazgatási, igazságügyi és egyéb közjogi szolgáltatásokat újra, közvetlenül az illetékes közigazgatási, igazságügyi és egyéb hatóságoknál intézhetik.

A közigazgatási egységek működése a további értesítésig a sürgős feladatok elvégzésére korlátozódik. Ezért a közigazgatási egységeknél a visszavonásig a következő intézkedéseket vezetik be:

A jövőben minden adminisztratív szolgáltatás szabályozásában szigorúan be kell tartani a védőintézkedéseket, például biztosítania kell az ügyfelek lehetséges individuális  kezelését, ily módon megakadályozva, hogy egyszerre túl sok ügyfél legyen a létesítményben, ahol a hatóság adminisztratív feladatait látja el, fenn kell tartani az ügyfelek bejelentkezés útján történő fogadási rendszerét, mindenekelőtt pedig a védőmaszkok viselését és a megfelelő biztonsági távolság fenntartását, különösen, ha az ügyfelek számát nem lehetne korlátozni.

Jelenleg a bíróságok és közjegyzői irodák működése is módosult, ahol az ügyfelekkel való ügyvitel során minden szükséges intézkedést megtesznek, amivel az emberi élet és egészség megóvása valamint a vírusfertőzés terjedésének megelőzése biztosítható.

Április 20-tól engedélyezett a műszaki vizsgák és egyéb, a gépjárművek nyilvántartásba-vételével kapcsolatos eljárások elvégzése.

Átkelés az államhatárokon

A közúti forgalomban, illetve az államhatárokon való átkeléskor 2020. március 12-e óta bizonyos korlátozások léptek érvénybe. A Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ) pontosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet Szlovéniában és világszerte valamint értékeli a járványügyi helyzetet, az adott államban uralkodó viszonyokat.

Az adott ország járványügyi helyzetének értékelése alapján ezután a kormány meghatározza és módosítja  három országcsoport listáját, ahonnan a Szlovén Köztársaságba érkeznek a személyek, utasok.

Azokat az országokat, amelyek jelenleg kedvező járványügyi helyzetben vannak, felveszik a zöld listás országokba. Az ezekből az országokból Szlovéniába belépő utasok számára nem rendelnek el karantént a belépéskor.

A Szlovén Köztársaság állampolgárai, valamint az Európai Unió tagállamainak vagy a schengeni térség állampolgárai, akik állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkeznek Szlovéniában, a sárga listás országokból beutazhatnak elrendelése karantén nélkül. Minden más utas számára, kivéve a kormányrendelettel meghatározott kivételeket, állampolgárságuktól függetlenül karantént rendelnek el, ha ezekből az országokból érkeznek Szlovéniába. Már a listán szereplő országokban való tartózkodás során óvatosnak kell lenni és be kell tartani az összes ismert megelőző védőintézkedést, amelyeket Szlovéniában már végrehajtanak.

Azoknak az utasoknak, akik Szlovéniából olyan országokból érkeznek, amelyek a rendkívül rossz járványügyi helyzet miatt vörös listás országok, tizennégy napos karantént rendelnek el a belépéskor, állampolgárságuktól vagy tartózkodási helyüktől függetlenül, kivéve bizonyos kivételeket. 

A szomszédos országokkal közös határok, néhány kivétellel, le vannak zárva

A járvány 2020. március 12-i kihirdetése óta bizonyos korlátozások vannak érvényben a forgalomban, illetve az államhatár átlépésekor. Csak a Szlovén Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és Magyarország állampolgárai léphetik át a szomszédos Ausztriával és Magyarországgal közös határokat ismét az ellenőrző pontokon kívül, illetve az új koronavírusfertőzés terjedésének megfékezésére létrehozott külön rendszer keretében. Azonban továbbra is érvényesek a külföldiek vagy a szlovén állampolgárok országba való belépésének vagy az országból való kilépésnek bizonyos megváltozott feltételei.

A Szlovén Köztársaság állampolgárai, akik az Európai Unió tagállamaiból vagy a schengeni térség tagállamaiból érkeznek, újonnan, átléphetik a határokat az ellenőrző pontokon kívül.

A határok megnyitása a járvány után, a Szlovén Köztársaság állampolgárait kivéve és azokat a külföldieket kivéve, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a Szlovén Köztársaságban, fokozatosan zajlik. A kormány folyamatosan frissíti azoknak az országoknak listáját, ahonnan be lehet lépni, figyelembe véve a szomszédos országok járványügyi helyzetét és a szomszédos országokkal, az EU-tagállamokkal és a schengeni országokkal kötött kétoldalú technikai megállapodásokat vagy az Európai Unió szintjén elfogadott általános megállapodást. Ezeknek az országoknak a listáját a Nemzeti Közegészségügyi Intézet teszi közzé, a listán pedig jelenleg csak Horvátország, Ausztria  és Magyarországon szerepel. 

A Szlovén Köztársaság állampolgárai korlátozások nélkül léphetnek be az országba. Ugyanez vonatkozik a szlovén állampolgárokra, akik Szlovéniában nem rendelkeznek tartózkodási hellyel, azzal a feltétellel, hogy bejelentik azt a címet, ahol szükség esetén karanténban lesznek.

Horvátország államhatárának átlépése

A személygépkocsival utazók jelenleg csak akkor léphetnek be a Horvát Köztársaságba, ha üzleti vagy egyéb gazdasági okuk vagy sürgős személyes okuk van a határátlépéshez. Jelenleg csak azok a szlovén állampolgárok és közvetlen hozzátartozóik léphetnek be a Horvát Köztársaságba, valamint más EU-tagállamok állampolgárai (állandó vagy ideiglenes lakóhellyel Szlovéniában), anélkül, hogy karanténba kellene vonulniuk, akiknek ingatlanjaik és vízi járműveik vannak Horvátországban, illetve üzleti, gazdasági okokból utaznak Horvátországba, vagy Horvátországban egyetemi hallgatók. Belépéskor be kell nyújtaniuk az ingatlan vagy vízi jármű tulajdonjogát igazoló dokumentumokat, illetve meghívót. A kivétel vonatkozik a határokon átutazó, naponta ingázó munkavállalókra is, azokra, akik közeli hozzátartozójuk temetésén vesznek részt, a tranzit utasokra és a földterületek kettős birtokosaira.

Horvátországba harmadik országbeli állampolgárok és olyan személyek is beléphetnek, akik nemzeti hosszú távú tartózkodási vízummal rendelkeznek.

Azok az utasok, akik a Horvát Köztársaságba szeretnének utazni nemzetközi határátkelőhelyeken  kell átkelniük. Eközben be kell tartaniuk a Horvát Köztársaság illetékes Közegészségügyi Intézete útmutatásait, amelyet a belépéskor a határellenőrzéskor kap.

A tehergépjárművek Horvátországba történő tranzitja engedélyezett, és minden árufuvarozásra alkalmas határátkelőhelyen lehetséges.

A horvát állampolgárok és a Horvátországban állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek beléphetnek Szlovéniába, karantén elrendelése nélkül, a kormányrendelet szerint, feltéve, hogy a személy 14 napnál tovább nem hagyta el az Európai Uniót vagy a schengeni térséget, valamint akkor, ha Szlovéniába való belépéskor nem mutatja fertőzés vagy betegség tüneteit, tehát nincs láza, nem köhög vagy nincs nehézlégzése.

Ha a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a szomszédos országok bizonyos intézkedései miatt valaki nem tudná elhagyni Szlovénia területét, akkor megtagadhatja a belépést Szlovéniába.

Olaszország államhatárának átlépése

A szlovén állampolgárok számára engedélyezett a belépés az Olasz Köztársaságba. Az Európai Unió tagországai, Nagy-Britannia, Norvégia és Svájc állampolgárai számára pedig fokozatosan nyílnak a határok. Ezeknek az állampolgároknak határátlépésekor nem kell karanténba vonulniuk Olaszországban.

Egyelőre az Olasz Köztársaság állampolgárai nem léphetnek be korlátozások nélkül Szlovéniába. Továbbra is érvényes ugyanis, hogy a Szlovén Köztársaságba való belépéskor nem rendelnek el karantént az utazóknak, valamint a Szlovénia területén állandó és ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek számára, valamint a kormányrendeletben előírt kivételek esetében. Az Olasz Köztársaság állampolgárainak Szlovéniába történő belépésekor, e feltétel lehetséges feloldása elsősorban az egészségi állapottól vagy az új koronavírusfertőzés terjedésének megfékezésétől függ mindkét országban. A határátlépés korlátozásának enyhítése a Nemzeti Közegészségügyi Intézet értékelésén alapul, amely figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, és értékeli, hogy ténylegesen mikor lehet biztosítani a biztonságos határátlépést az összes utazó esetében.

A Szlovénia és Olaszország közötti közúti összeköttetéseken négy ellenőrzőpont van, ahol minden utas átlépheti a határt, ideértve a tranzit áruszállításban részt vevő gépkocsivezetőket is, ha a szomszédos országokban megállapodtak a teherautók fogadásáról:

 • Vrtojba
 • Fernetiči
 • Škofije
 • Krvavi potok

Az osztrák határon való átkelés

A két ország közötti közúti összeköttetéseknél az utasok három ellenőrző ponton léphetik át a határt, míg a Szlovén Köztársaság és Ausztria állampolgárai ezeken ellenőrző pontokon kívül is átléphetik az államhatárt:

 • Karavanke
 • Ljubelj
 • Šentilj (autópálya)

Magyarország államhatárának átlépése

Szlovénia és Magyarország közötti közúti összeköttetésen az utasok két ellenőrzési ponton léphetik át a két ország közötti határt,  de a Szlovén Köztársaság állampolgárai és Magyarország állampolgárai az ellenőrzőpontokon kívül is átkelhetnek a határon:

 • Hosszúfalu/Dolga vas
 • Pince (autópálya)

A Szlovén Köztársaságba az ellenőrzési pontokon keresztül történő határátlépés során a jogosultaknak be kell tartaniuk  a COVID-19 terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések elrendeléséről és végrehajtásáról szóló rendeletet a Szlovén Köztársaság határátkelőhelyein a külső határon és a belső határokon található ellenőrzési pontokon.

A repülőterek és a kikötők működnek

Szlovéniában a nemzetközi légi forgalom jelenleg a ljubljanai, a maribori és a portoroži repülőtereken, a nemzetközi légi forgalom légi összeköttetéseinek ellenőrzésére szolgáló pontjain keresztül zajlik. A nemzetközi tengeri szállításhoz a tengeri összeköttetés a Koperben és Piranban található ellenőrző pontokon keresztül zajlik.

Az Európai Unió és a schengeni térség tagállamai állampolgárainak Szlovéniába való belépése

A Szlovén Köztársaságba beutazó és az Európai Unió tagállamában vagy más, a schengeni térségben található országban állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára az esetleges új koronavírussal való fertőzés miatt 14 napos karantént rendelnek el, ha az ország nem szerepel a biztonságos országok listáján, ahonnan a Szlovén Köztársaságba be lehet lépni.

Annak a külföldi állampolgárnak a számára, aki nem rendelkezik állandó lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, és akiről a határátlépéskor kiderül, hogy fertőzött vagy az új koronavírusfertőzésben megbetegedett, mivel a fertőzés nyilvánvaló tüneteit mutatja, láza van, köhög vagy nehezen lélegzik, nem engedélyezik a Szlovén Köztársaságba való belépést.

A karantén nem kötelező:

 • a határon átkelő naponta ingázók számára, akik az Európai Unió valamelyik tagországában vagy a schengeni térség más államában munkaviszonnyal rendelkeznek, amiről van tanúsítványuk, vagy aláírt igazolással tanúsítják, hogy naponta, illetve heten ingázó munkavállalók;
 • kereskedelmi forgalomban vagy tevékenységekben részt vevő személyre, aki a határátlépéskor igazolja a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön folytatott tevékenységét, azaz rendelkezik a szolgáltatás megkezdéséről  szóló igazolással és a határon átnyúló szolgáltatásokra irányadó törvénynek megfelelő A1 igazolással, és a határátlépés után 24 órán belül visszatér a határon át, illetve felmutat teszteredményt, ami igazolja, hogy nem fertőzött vagy nem betegedett meg az új SARS-CoV-2 (COVID-19) vírussal. Amikor a Szlovén Köztársaságban szolgáltatást végző külföldi vállalatnál alkalmazott személyről van szó, aki a Szlovén Köztársaságban lakik, ennek a személynek a határon való átkeléskor fel kell mutatni a Szlovén Köztársaságban található lakcímét és a teszteredményt;
 • a nemzetközi fuvarozásban feladatok elvégzésére kiküldött személyre, aki ezt a határátlépéskor bizonyítja a „Nemzetközi fuvarozásban dolgozók igazolásával” vagy más megfelelő dokumentummal, amelyből megállapítható, hogy munkáltatója küldte ki;
 • olyan személyekre, akik árut szállítanak a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból, valamint tranzit árufuvarozást végeznek és a belépést követő 12 órán belül elhagyják a Szlovén Köztársaságot;
 • diplomáciai útlevéllel rendelkező személyre;
 • olyan szolgáltatásokat nyújtó személyekre, amelyekre az illetékes minisztérium tanúsítványt adott ki, és ezeknek a szolgáltatásoknak a hiánya a karantén miatt jelentős társadalmi vagy gazdasági károkat okozhatna;
 • védelmi és mentő, sürgősségi, valamint egészségügyi, rendőrségi, tűzoltói szolgálatot ellátó személyekre, valamint humanitárius szállítást végző személyekre, akik a Szlovén Köztársaság határát szolgálatuk teljesítése miatt lépték át;
 • azokra a személyekre, akik igazolják, hogy a Szlovén Köztársaságban, az Európai Unió másik országában vagy a schengeni térség másik országában tervezett orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra mennek;
 • azokra a személyekre, akik a Szlovén Köztársaságon keresztül más országba utaznak és a belépést követően 12 órán belül átutaznak;
 • azokra a személyekre, akik naponta vagy alkalmanként a nevelésben, oktatásban vagy tudományos kutatásban való részvétel miatt lépi át a határt, és ezt megfelelő tanúsítványokkal bizonyítják, valamint a szüleikre vagy más személyekre, akik átviszik kísérik, viszik és a belépést követően 24 órán belül visszatérnek a határon;
 • arra a személyre, aki közeli hozzátartozója temetésén vesz részt, és 24 órán belül távozik a Szlovén Köztársaságból, illetve oda visszatér, és rendelkezik igazolással a temetés dátumáról és időpontjáról;
 • arra a személyre, aki családi okokból lépi a határt, a közeli családtagjaival való kapcsolattartás miatt, és a belépést követően 24 órán belül visszatér a határon át;
 • arra a személyre, aki a határon sürgős, halaszthatatlan személyi elintéznivalók miatt kel át és 24 órán belül visszatér a határon keresztül, valamint megfelelő igazolással rendelkezik;
 • arra a személyre, aki a határmenti térségben vagy az államhatár mindkét oldalán található földterületek kettősbirtokosai vagy bérlői, és a határon a mezőgazdasági-földművelő-erdészeti munkálatok elvégzése miatt kel át;
 • a szlovén hadsereg, a rendőrség állományába tartozó személy vagy állami hatóság alkalmazottja, akik külföldi kiküldetéséből tér vissza.

A Szlovéniába olyan országokból érkező személyek belépése, ahol megromlott a járványügyi helyzet

Azok a személyek, akik Szlovéniában rendezett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek és az országba járványügyi szempontból biztonságos országból érkeznek (vagy térnek vissza), állampolgárságuktól függetlenül a határátkeléskor nem rendelnek el karantént.

A tizennégynapos karantén továbbra is kötelező azoknak a személyeknek a számára, akik olyan országból térnek vissza, ahol megromlott a járványügyi helyzet, függetlenül állampolgárságuktól vagy lakóhelyüktől.

Ugyanígy karantént rendelnek el Szlovéniába történő belépéskor azoknak a személyeknek a számára, akik olyan országok állampolgárai, vagy olyan országban rendelkeznek ideiglenes vagy állandó lakóhellyel, ahol megromlott a járványügyi helyzet.

Annak a személynek a részére, aki nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, vagy indokolt okból nem tartózkodhat állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyén, a karantént azon a tényleges címen rendelik el, ahol a személy szállása van. Ha a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, nem tudja igazolni lakóhelye címét, ahol a karantént töltheti, akkor nem engedik belépni a Szlovén Köztársaságba.

A Szlovén Köztársaságba munkavégzésre érkező személyt a munkáltató igazolásában megadott címen kell karanténba helyezni, amelyet az államhatár átlépésekor mutat be, amikor belép a Szlovén Köztársaságba.

A karantén nem kötelező

 • kereskedelmi forgalomban vagy tevékenységekben részt vevő személyre, aki a határátlépéskor igazolja a Szlovén Köztársaságban vagy külföldön folytatott tevékenységét, azaz rendelkezik a szolgáltatás megkezdéséről  szóló igazolással és a határon átnyúló szolgáltatásokra irányadó törvénynek megfelelő A1 igazolással, és a határátlépés után 24 órán belül visszatér a határon át, illetve felmutat teszteredményt, ami igazolja, hogy nem fertőzött vagy nem betegedett meg az új SARS-CoV-2 (COVID-19) vírussal. SARS-CoV-2 (COVID-19). Amikor a Szlovén Köztársaságban szolgáltatást végző külföldi vállalatnál alkalmazott személyről van szó, aki a Szlovén Köztársaságban lakik, ennek a személynek a határon való átkeléskor igazolnia kell a szlovéniai lakcímét és felmutatni a teszteredményt;

 • a nemzetközi fuvarozásban feladatok elvégzésére kiküldött személyre, aki ezt a határátlépéskor bizonyítja a „Nemzetközi fuvarozásban dolgozók igazolásával” vagy más megfelelő dokumentummal, amelyből megállapítható, hogy munkáltatója küldte ki;

 • olyan személyre, aki árut szállít a Szlovén Köztársaságba vagy a Szlovén Köztársaságból, valamint tranzit árufuvarozást végez és a belépést követő 12 órán belül elhagyja A Szlovén Köztársaságot;

 • diplomáciai útlevéllel rendelkező személyre;

 • olyan szolgáltatásokat nyújtó személyekre, amelyekre az illetékes minisztérium tanúsítványt adott ki, és ezeknek a szolgáltatásoknak a hiánya a karantén miatt jelentős társadalmi vagy gazdasági károkat okozhatna;

 • azokra a személyre, akik naponta vagy alkalmanként a nevelésben, oktatásban vagy tudományos kutatásban való részvétel miatt lépi át a határt, és ezt megfelelő tanúsítványokkal bizonyítják, valamint a szüleire vagy más személyekre, akik átviszik kísérik, viszik és a belépést követően 24 órán belül visszatérnek a határon. Itt figyelembe kell venni, hogy azok a bizonyos személyek, akik kivételesen korlátozások nélkül léphetnek be Szlovéniába, a belépéskor való karantén elrendelése nélkül, pl. a heti, határon át ingázó dolgozók, azok a személyek, akik az országba szolgáltatás elvégzésére érkeznek az illetékes minisztérium igazolásával, a tervezett orvosi vizsgálatra érkezők, a nevelésben-oktatásban résztvevő személyek, közeli hozzátartozójuk temetésén résztvevő személyek, földterületek kettősbirtokosai vagy bérlői, kötelesek a határátkeléskor bemutatni a 36 óránál nem régebbi teszteredményt, amelyből kiderül, hogy nem fertőzöttek, illetve nem betegedtek meg COVID-19 fertőzésben és amely az Európai Unió tagországában vagy a schengeni térség tagországában készült.

Utazási tanácsok

Az országok a koronavírus terjedése miatt korlátozzák a határátlépéseket. Európában és más országokban világszerte korlátozott a légiforgalom, utasforgalom, vasúti forgalom, ezért nem tanácsos külföldre utazni. Ha éppen most tért haza külföldről, vagy külföldi útját nem tudja elhalasztani vagy lemondani, vegye figyelembe a javasolt megelőző intézkedéseket.