Skip to content

Intézkedések a fertőzés terjedésének megfékezésére

Szlovéniában a fertőzések terjedésének visszaszorítása miatt ideiglenes korlátozott a mozgás és a gyülekezés.

Kötelező maszkviselet

A maszkviselet kötelező:

 • az összes zárt légterű nyilvános helyiségben,
 • a tömegközlekedésben,
 • nyílt légterű nyilvános helyeken vagy köztereken történő közlekedéskor és tartózkodáskor, ha nem lehet biztosítani a legalább 1,5 méteres védőtávolságot és
 • személyi gépjárművekben.

 A maszkviselet nem szükséges azonban:

 • 6 éven aluli gyerekek,
 • általános iskolás tanulók az 5. osztályig bezárólag, kizárólag abban az esetben, amikor a saját törzstantermükben vannak,
 • zeneiskolai növendéket a 2. osztályig bezárólag,
 • óvónők és dadák (kisgyermeknevelők) amikor közvetlenül a gyerekekkel foglalkoznak,
 • főiskolai és egyetemi tanárok, ha üvegfal vagy egyéb hasonló anyagból készült válaszfal mögött tartanak előadást,
 • zárt közterületen, illetve helyiségekben felszólalók, amennyiben biztosítható a legalább 1,5 méter egymásközti távolság,
 • nyilvános kulturális rendezvények szereplői,
 • sportedzést végző személyek,
 • speciális igényű személyek, akiknél objektív kizáró oka van a maszkviselésnek,
 • tanulók, diákok és egyetemisták a testnevelés és sportoktatás során,
 • zeneiskola növendékei fúvós hangszerek oktatásánál, éneklésnél, táncfelkészítésnél, modern táncok és balett tanulásnál, valamint diákok tánc-, ének- és hangszeres oktatásnál.
 • a vendéglátóhelyen asztalnál ülő vendégeknek.

Az ÁOT feltételnek való megfelelés minden alkalmazott számára kötelező

A kormányrendeletnek megfelelően minden alkalmazottnak, valamint a szolgáltatásokat vagy tevékenységeket igénybe vevőknek meg kell felelniük az ÁOT feltételnek, kivéve, ha alapvető létszükségletet jelentő termékekkel való sürgős ellátásról van szó, kivételt képez továbbá a közrend, a közbiztonság és a közvédelem fenntartása, a sürgősségi orvosi segítségnyújtás, valamint a szociális és családi gondok sürgősségi eljárásai, valamint a sürgős személyi ellátás, a katasztrófavédelem és a mentési munkálatok feladata. 

Alkalmazottak

Az ÁOT feltételnek minden munkavállalónak és bármely más jogalapon a munkáltatónak munkát végző vagy önálló vállalkozói minőségben munkát végző személynek meg kell felelnie a munkavégzés időtartama alatt. A feltétel az otthonról végzett munkára nem vonatkozik.

Az ÁOT feltételnek való megfelelés ellenőrzését a munkát végző vagy szervező felelős személyeknek kell megszervezniük.

Öntesztelés

Az antigén gyorsteszttel történő önellenőrzéssel végzett tesztelés szintén munkavégzésnek minősül. Az önellenőrzést hetente egyszer, rendszeres időközönként kell elvégezni. A munkavégzés végrehajtásáért vagy megszervezéséért felelős személyek határozzák meg, hogy milyen időpontban és hol zajlik az önellenőrzés, amelyet a munkahelyen kell elvégezni. Az antigén gyorsteszttel történő önellenőrzéshez szükséges forrásokat a munkáltató biztosítja.

Felhasználók

Az ÁOT feltételt teljesíteni kell:

 • minden olyan személynek, akik szolgáltatást vesznek igénybe, vagy részt vesznek vagy jelen vannak a tevékenységek végzése során, illetve a helyszíneken,
 • a büntetés-végrehajtási intézetek, a nevelőotthonok, a bevándorlási őrizeti központok, a menekültügyi központok és az integrációs házak lakói a felvételkor, vagy az otthonba való visszatéréskor, ha a távollét 48 óránál tovább tartott.

Az ÁOT feltételt a következő esetekben nem kell teljesíteni:

 • az alapvető létszükségleti termékekkel és cikkekkel történő sürgős ellátás során,
 • a közrend, a biztonság és a védelem biztosítása során,
 • sürgősségi orvosi segítségnyújtás; valamint
 • katasztrófavédelem és mentés esetén,
 • a nemzetközi szállítási ágazatban feladatokat ellátó személy, üzemanyagtöltő állomáson történő ellátás céljából, aki a határátlépést követő 12 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot.

Az alábbi esetekben beszélhetünk alapvető létszükségleti termékekkel és cikkekkel való sürgős ellátásról:

 • túlnyomórészt élelmiszereket és italokat árusító üzletek esetén, beleértve az élelmiszerek és az italok üzleten kívül történő értékesítését is, kivéve ha azok bevásárlóközponton belül vannak,
 • gyógyszerészeti, orvosi, kozmetikai és piperecikkekre szakosodott üzletek esetén, kivéve, ha azok bevásárlóközponton belül vannak,
 • a humanitárius raktárak, élelmiszer-elosztó központok és egyéb olyan helyek, ahol a szociálisan rászoruló csoportok számára biztosítják az alapvető életszükségletekhez való ingyenes hozzáférést.

A töltőállomásokon a PCT feltételekneknek csak a zárt helyiségekben kell megfelelni. 

Azok a személyek, akik nem felelnek meg az ÁOT feltételnek, nem vehetik igénybe a szolgáltatást, nem vehetnek részt a tevékenységben, és nem lehetnek jelen a tevékenység végzésénél.

Az ÁOT feltételt nem kell teljesíteniük

 1. a humanitárius raktárak, élelmiszer-elosztó központok és egyéb olyan helyek, ahol a szociálisan rászoruló csoportok számára biztosítják az alapvető életszükségletekhez való ingyenes hozzáférést,
 2. a gyermekeket vagy tanulókat óvodába, általános iskolába (1., 2. vagy 3. osztály), zeneiskolába a 2. osztályig bezárólag, speciális általános iskolába vagy a sajátos nevelési igényű gyermekek és serdülők nevelésére szolgáló intézménybe kísérő vagy értük jövő személyeknek, napközi-munkáltató otthonok, képzési, munka- és napközi központok, valamint idősek otthonában működő napközi otthonok,
 3. a 15 év alatti gyermeket vagy önmagáról gondoskodni képtelen felnőttet egészségügyi szolgáltatóhoz kísérő személyeknek; és
 4. tömegközlekedési eszközzel közlekedő diákoknak és tanulóknak,
 5. az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevőknek, a Covid19-védőoltás felvétele miatt, vagy a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét kimutató tesztvizsgálat céljából,
 6. a postai szolgáltatásokat igénybe vevők, a csak személyesen átvehető küldemények átvétele esetén, ha ennek elmulasztása jogi következményekkel járna.

Gyülekezés, összejövetel

50 főig engedélyezett a gyülekezés (összejövetelek). 

Gyűlések és rendezvények beltéri helyiségekben és szabadtéri területeken

A gyülekezésről szóló törvény szerint a szervezett nyilvános rendezvényeken és gyűléseken engedélyezettek az 50 főt meghaladó létszámú beltéri és kültéri összejövetelek, amennyiben a szervező ismert.

A résztvevőknek meg kell felelniük a ÁOT feltételnek. Ennek a feltételnek a 15 év alatti résztvevőknek nem kell megfelelniük.

A védőmaszk kötelező:

 • minden zárt légterű közterületen vagy helyen,
 • minden szabadtéri közterületen, vagy olyan helyen, ahol nem lehet biztosítani a legalább 1,5 méteres egymás közötti távolságot.

A védőmaszk nem kötelező:

 • nyílt közterületeken vagy helyiségekben, feltéve, hogy ugyanannak a háztartásnak a tagjairól van szó, és biztosítani lehet a többi személytől a legalább 1,5 méteres egymás közötti védőtávolságot,
 • minden közterületen vagy helyiségben, feltéve, hogy az ÁOT feltételei teljesülnek.

A nyilvános rendezvény vagy nyilvános gyűlés szervezője a rendezvényre vagy gyűlésre való belépéskor ellenőrzi, hogy a rendezvény vagy gyűlés résztvevői megfelelnek-e az ÁOT feltételnek. Az a személy, aki ezt a feltételt nem teljesíti, nem vehet részt a rendezvényen vagy a gyűlésen. A szervezőnek a rendezvény vagy gyűlés résztvevőit jól látható helyen, írásban kell tájékoztatnia arról, hogy a rendezvényen vagy a gyűlésen való részvételhez kötelező az ÁOT feltételnek való megfelelés.

Közösségi közlekedés

A szokásos menetrend szerint folyik a közlekedés.

A járművezetőknek és az utasoknak kötelező maszkot viselniük.

A kötélpályák használata a ÁOT feltételnek* megfelelő személyek és legfeljebb 12 éves gyermekek számára engedélyezett, szülői kísérettel.

Oktatás

Az általános iskolások és középiskolás diákok tanórái az iskola helyiségeiben zajlanak.

A középiskolákban az oktatás a B modell szerint folyik a jövőben, ami azt jelenti, hogy minden tanuló az iskolában vagy az oktatási intézményben tanul, és a diákok végig a diákotthonokban tartózkodhatnak.

A felsőfokú szakiskolákban minden előadást meg lehet tartani élőben.