Skip to content

Intézkedések a fertőzés terjedésének megfékezésére

Szlovéniában a fertőzések terjedésének visszaszorítása miatt ideiglenes korlátozott a mozgás és a gyülekezés.

Kötelező maszkviselet

Kötelező sebészeti maszk vagy FFP2 maszk viselése:

 • az összes zárt légterű nyilvános helyiségben,
 • a tömegközlekedésben,
 • nyílt légterű nyilvános helyeken vagy köztereken történő közlekedéskor és tartózkodáskor, ha nem lehet biztosítani a legalább 1,5 méteres védőtávolságot és
 • személyi gépjárművekben.

 A maszkviselet nem szükséges azonban:

 • 6 éven aluli gyerekek,
 • óvónők és dadák (kisgyermeknevelők) amikor közvetlenül a gyerekekkel foglalkoznak,
 • főiskolai és egyetemi tanárok, ha üvegfal vagy egyéb hasonló anyagból készült válaszfal mögött tartanak előadást,
 • zárt közterületen, illetve helyiségekben felszólalók, amennyiben biztosítható a legalább 1,5 méter egymásközti távolság,
 • nyilvános kulturális rendezvények szereplői,
 • sportedzést végző személyek,
 • speciális igényű személyek, akiknél objektív kizáró oka van a maszkviselésnek,
 • tanulók, diákok és egyetemisták a testnevelés és sportoktatás során,
 • zeneiskola növendékei fúvós hangszerek oktatásánál, éneklésnél, táncfelkészítésnél, modern táncok és balett tanulásnál, valamint diákok tánc-, ének- és hangszeres oktatásnál.
 • a vendégeknek (az ÁOT feltételt betartva) zárt nyilvános helyeken, ill. olyan helyiségekben, ahol ételt és italt is készítenek és szolgálnak fel,
 • a siketekkel és nagyothallókkal való közvetlen kommunikáció során (ha biztosítható a legalább 1,5 méteres védőtávolság), valamint a szlovén jelnyelvi tolmácsok esetében.

Az ÁOT feltételnek való megfelelés minden alkalmazott számára kötelező

A kormányrendeletnek megfelelően minden alkalmazottnak, valamint a szolgáltatásokat vagy tevékenységeket igénybe vevőknek meg kell felelniük az ÁOT feltételnek, kivéve, ha alapvető létszükségletet jelentő termékekkel való sürgős ellátásról van szó, kivételt képez továbbá a közrend, a közbiztonság és a közvédelem fenntartása, a sürgősségi orvosi segítségnyújtás, valamint a szociális és családi gondok sürgősségi eljárásai, valamint a sürgős személyi ellátás, a katasztrófavédelem és a mentési munkálatok feladata. 

Alkalmazottak

Az ÁOT feltételnek minden munkavállalónak és bármely más jogalapon a munkáltatónak munkát végző vagy önálló vállalkozói minőségben munkát végző személynek meg kell felelnie a munkavégzés időtartama alatt. A feltétel az otthonról végzett munkára nem vonatkozik.

Az ÁOT feltételnek való megfelelés ellenőrzését a munkát végző vagy szervező felelős személyeknek kell megszervezniük.

Öntesztelés

Az antigén gyorsteszttel történő önellenőrzéssel végzett tesztelés szintén munkavégzésnek minősül. A munkavégzés végrehajtásáért vagy megszervezéséért felelős személyek határozzák meg, hogy milyen időpontban és hol zajlik az önellenőrzés, amelyet a munkahelyen kell elvégezni. Az antigén gyorsteszttel történő önellenőrzéshez szükséges forrásokat a munkáltató biztosítja.

Felhasználók

Az ÁOT feltételt teljesíteni kell:

 • minden olyan személynek, akik szolgáltatást vesznek igénybe, vagy részt vesznek vagy jelen vannak a tevékenységek végzése során, illetve a helyszíneken, negatív PCR-teszt, amely a kenetvételtől számítva 48 óránál nem régebbi vagy negatív antigén gyorsteszt, amely a kenetvételtől számítva nem lehet 24 óránál régebbi;
 • a büntetés-végrehajtási intézetek, a nevelőotthonok, a bevándorlási őrizeti központok, a menekültügyi központok és az integrációs házak lakói a felvételkor, vagy az otthonba való visszatéréskor, ha a távollét 48 óránál tovább tartott.

Az ÁOT feltételt a következő esetekben nem kell teljesíteni:

 • az alapvető létszükségleti termékekkel és cikkekkel történő sürgős ellátás során,
 • a közrend, a biztonság és a védelem biztosítása során,
 • sürgősségi orvosi segítségnyújtás; valamint
 • katasztrófavédelem és mentés esetén,
 • a nemzetközi szállítási ágazatban feladatokat ellátó személy, üzemanyagtöltő állomáson történő ellátás céljából, aki a határátlépést követő 12 órán belül elhagyja a Szlovén Köztársaságot.

Az alábbi esetekben beszélhetünk alapvető létszükségleti termékekkel és cikkekkel való sürgős ellátásról:

 • túlnyomórészt élelmiszereket és italokat árusító üzletek esetén, beleértve az élelmiszerek és az italok üzleten kívül történő értékesítését is, kivéve ha azok bevásárlóközponton belül vannak,
 • gyógyszerészeti, orvosi, kozmetikai és piperecikkekre szakosodott üzletek esetén, kivéve, ha azok bevásárlóközponton belül vannak,
 • a humanitárius raktárak, élelmiszer-elosztó központok és egyéb olyan helyek, ahol a szociálisan rászoruló csoportok számára biztosítják az alapvető életszükségletekhez való ingyenes hozzáférést.

A töltőállomásokon a PCT feltételekneknek csak a zárt helyiségekben kell megfelelni. 

Azok a személyek, akik nem felelnek meg az ÁOT feltételnek, nem vehetik igénybe a szolgáltatást, nem vehetnek részt a tevékenységben, és nem lehetnek jelen a tevékenység végzésénél.

Az ÁOT feltételt nem kell teljesíteniük

 1. a humanitárius raktárak, élelmiszer-elosztó központok és egyéb olyan helyek, ahol a szociálisan rászoruló csoportok számára biztosítják az alapvető életszükségletekhez való ingyenes hozzáférést,
 2. a gyermekeket vagy tanulókat óvodába, általános iskolába (1., 2. vagy 3. osztály), zeneiskolába a 2. osztályig bezárólag, speciális általános iskolába vagy a sajátos nevelési igényű gyermekek és serdülők nevelésére szolgáló intézménybe kísérő vagy értük jövő személyeknek, napközi-munkáltató otthonok, képzési, munka- és napközi központok, valamint idősek otthonában működő napközi otthonok,
 3. a 12 év alatti gyermeket vagy önmagáról gondoskodni képtelen felnőttet egészségügyi szolgáltatóhoz kísérő személyeknek; és
 4. tömegközlekedési eszközzel közlekedő diákoknak és tanulóknak,
 5. az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevőknek, a Covid19-védőoltás felvétele miatt, vagy a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét kimutató tesztvizsgálat céljából,
 6. az áruk kézbesítésére vagy a címzettnek történő kézbesítés céljából postai küldemények átvételére irányuló szolgáltatásokat igénybe vevők számára.

Az ÁOT-feltétel ellenőrzése

A szolgáltatók kötelesek jól látható helyen írásban felhívni a munkát végző személyek és a szolgáltatást igénybe vevők figyelmét az ÁOT-feltétel betartásának kötelezettségéről, és a belépési pontokon ellenőrizni az ÁOT-feltétel betartását. Az ÁOT-feltételt a belföldi és a külföldi látogatóknak egyaránt teljesíteniük kell, annak ellenére, hogy az utóbbiak esetében már az államhatáron is ellenőrzik az ÁOT-feltétel teljesítését.

Azok a személyek, akik nem felelnek meg az ÁOT-feltételnek, nem vehetik igénybe a szolgáltatást, illetve nem vehetnek részt a tevékenységek végzésében vagy tartózkodhatnak az adott környezetben a fentiekkel, illetve a rendelet rendelkezéseiben foglaltak szerint, a Szlovén Köztársaságban.

A tesztelés finanszírozása

Az antigén gyorsteszttel történő vizsgálathoz és az antigén gyorsteszttel történő önteszteléshez szükséges anyagi forrásokat a Szlovén Köztársaság költségvetéséből biztosítják.

Csak azok jogosultak az egészségügyi tevékenységet végző kivitelezőknél a díjmentes antigén gyorsteszttel történő vizsgálathoz, akik

 • ideiglenes vagy állandó szlovéniai lakóhellyel rendelkeznek,
 • szlovéniai székhellyel rendelkező munkáltató alkalmazásában állnak, vagy
 • diplomáciai képviseletet látnak el Szlovéniában.

A vendéglátóipari tevékenységek gyakorlásának ideiglenes korlátozása

A vendéglátóipari tevékenység végzése, azaz az étel- és italfelszolgálás csak ülővendégek számára, reggel 5 és este 10 óra között engedélyezett. A maszk használata nem kötelező a vendéglátóipari egységben, azoknak az ülővendégeknek, akik megfelelnek az ÁOT-feltételnek.

A vendéglátóipari tevékenységet folytató létesítmény vagy helyiség bejáratánál jól látható helyen fel kell tüntetni, hogy a létesítményben vagy helyiségben, maximálisan hány vendég tartózkodhat egyidejűleg.

Tánczenét, illetve társas programot nyújtó létesítmények (diszkók, éjszakai klubok) működése nem engedélyezett.

Vásári tevékenységek végzése

A vásári tevékenységnek során biztosítania kell a látogatók egyirányú mozgását, külön bejárattal és kijárattal.

A szabadtéri vásári tevékenység területét (sorokban vagy csoportokban elhelyezett vásári standok) úgy kell körülzárni, hogy a hivatalos bejáraton kívül ne lehessen megközelíteni az adott standot.

A vendéglátóipari tevékenységet folytató terület bejáratánál jól látható helyen fel kell tünteni, hogy a területen maximálisan hány vendég tartózkodhat egyidejűleg. E feltételek mellett engedélyezett a vásári rendezvényeken az étel- és italszolgáltató vendéglátóipari tevékenységek végzése szabadtéren és kültéri vásári standokon.

Gyülekezési korlátozás

Ideiglenesen tilos minden nyilvános rendezvény, valamint a nyilvános gyűlések, ünnepélyek, ünnepségek és házasságkötési szertartások megtartása, kivéve, ha a Szlovén Köztársaság kormánya rendeletekben vagy más jogszabályokban erről másként rendelkezik;

Nyilvános kulturális rendezvények megtartása nem engedélyezett szabadtéri közterületeken, de engedélyezett, rögzített ülőhelyes, zárt közterületeken, védőmaszk viselése mellett, minden második ülőhelyet üresen kell hagyni a rendezvényen résztvevők között, és minden résztvevőnek meg kell felelnie az ÁOT (átesett/oltakozott/tesztelt) feltételnek;

A nyilvános sportrendezvények megtartása csak akkor engedélyezett, ha azokat rögzített ülőhelyes nézőtérrel rendelkező helyszínen tartják, a védőmaszk viselése kötelező, minden második ülőhelyet üresen kell hagyni a rendezvényen résztvevők között, és minden résztvevőnek meg kell felelnie az ÁOT (átesett/oltakozott/tesztelt) feltételnek;

A vallásszabadság kollektív gyakorlása megengedett, feltéve, hogy a résztvevők megfelelnek az ÁOT (átesett/oltakozott/tesztelt) feltételnek, kötelező a védőmaszk viselése és az 1,5 méteres védőtávolság betartása egymás között.

Gyűlések és rendezvények beltéri helyiségekben és szabadtéri területeken

A gyülekezésről szóló törvény szerint a szervezett nyilvános rendezvényeken és gyűléseken engedélyezettek létszámú beltéri és kültéri összejövetelek, amennyiben a szervező ismert.

A résztvevőknek meg kell felelniük a ÁOT feltételnek. Ennek a feltételnek a 12 év alatti résztvevőknek nem kell megfelelniük.

A védőmaszk kötelező:

 • minden zárt légterű közterületen vagy helyen,
 • minden szabadtéri közterületen, vagy olyan helyen, ahol nem lehet biztosítani a legalább 1,5 méteres egymás közötti távolságot.

A védőmaszk nem kötelező:

 • nyílt közterületeken vagy helyiségekben, feltéve, hogy ugyanannak a háztartásnak a tagjairól van szó, és biztosítani lehet a többi személytől a legalább 1,5 méteres egymás közötti védőtávolságot,
 • minden közterületen vagy helyiségben, feltéve, hogy az ÁOT feltételei teljesülnek.

A nyilvános rendezvény vagy nyilvános gyűlés szervezője a rendezvényre vagy gyűlésre való belépéskor ellenőrzi, hogy a rendezvény vagy gyűlés résztvevői megfelelnek-e az ÁOT feltételnek. Az a személy, aki ezt a feltételt nem teljesíti, nem vehet részt a rendezvényen vagy a gyűlésen. A szervezőnek a rendezvény vagy gyűlés résztvevőit jól látható helyen, írásban kell tájékoztatnia arról, hogy a rendezvényen vagy a gyűlésen való részvételhez kötelező az ÁOT feltételnek való megfelelés.

A kongresszusi és vásári tevékenységek szabadtéren és zárt térben a következő feltételekkel engedélyezettek:

 • a résztvevőknek meg kell felelniük az ÁOT-feltételeknek (átesett, oltakozott, tesztelt), védőmaszkot kell viselniük, és be kell tartani a legalább 1,5 méteres egymás közötti védőtávolságot,
 • az ÁOT-feltétel ellenőrzését a kongresszusi vagy vásári tevékenységet ellátó vagy szervező felelős személyeknek kell megszervezniük, és az ellenőrzés végrehajtását rendszeresen fel kell ügyelniük,
 • az ételek és italok standokon történő felszolgálása (kivételt jelent a sült gesztenye hagyományos elkészítése és árusítása) nem engedélyezett,
 • szabadtéri vásári rendezvények esetében biztosítani kell a látogatók egyirányú mozgását, külön be- és kijáratokkal,
 • a szabadtéri vásár területét úgy kell elkeríteni, hogy a hivatalos bejáraton kívül, azt ne lehessen máshonnan megközelíteni.

Közösségi közlekedés

A szokásos menetrend szerint folyik a közlekedés. 2022. január 10-étől az utasok száma korlátozott.

Az utasok kötelesek bemutatni a védettségi igazolásukat (ÁOT) a közlekedési szolgáltatónak. A járművezetőknek és az utasoknak kötelező maszkot viselniük.

A kötélpályák használata a ÁOT feltételnek* megfelelő személyek és legfeljebb 12 éves gyermekek számára engedélyezett, szülői kísérettel.

A kötélpálya-berendezések üzemeltetésének és használatának feltételei

A kötélpálya felvonó-berendezések és a hozzájuk tartozó sípályák használata azok számára engedélyezett:

 • akik a felvonó üzemeltetőjének a felvonójegy megvásárlásakor vagy a sípályán igazolják, hogy megfelelnek az ÁOT-feltételeknek,
 • zárt felvonókban a 6 évnél idősebbek számára kötelező a sebészeti maszk vagy FFP2 típusú maszk viselete,
 • a nyitott rendszerű kötélpálya felvonó-berendezésekben a sebészeti maszk vagy FFP2 típusú maszk viselete, akkor kötelező, ha az utasok között nincs szabad ülőhely, kivéve a 6 év alatti gyermekek és a fogyatékkal élő személyek esetében,
 • a kabinok ablakait mindig nyitva kell tartani, az utazás alatt is,
 • az egymás közötti 1,5 méteres védőtávolságot utazáskor és jegyvásárláskor is be kell tartani,
 • a kötélpálya felvonók üzemeltetőjének záróra után meg kell tisztítania minden olyan felületet, amellyel a felhasználók érintkeztek.

A kötélpálya felvonó-berendezések üzemeltetése a NIJZ ajánlásait betartva lehetséges.

Oktatás

Az általános iskolások és középiskolás diákok tanórái az iskola helyiségeiben zajlanak.

A középiskolákban az oktatás a B modell szerint folyik a jövőben, ami azt jelenti, hogy minden tanuló az iskolában vagy az oktatási intézményben tanul, és a diákok végig a diákotthonokban tartózkodhatnak.

A felsőfokú szakiskolákban minden előadást meg lehet tartani élőben.

November 17-től az általános és középiskolásoknak hetente háromszor kell tesztelniük magukat antigén gyorsteszttel. Az öntesztelést az oktatási intézményben végzik. Azok a tanulók, akik nem végzik el az antigén gyorsteszttel az öntesztelést, távoktatás keretében folytatják a tanulást.

Azok a sajátos nevelési igényű tanulók és diákok, akik egészségügyi okokból, akadályok, illetve zavarok miatt nem tudják elvégezni az öntesztelést az oktatási intézményben, az öntesztelést otthoni környezetben is elvégezhetik.

A hallgatóknak és a képesítés megszerzéséhez szükséges felnőttképzési programokban résztvevőknek szintén hetente háromszor kell elvégezniük az öntesztelést az antigén gyorsteszttel.

Azok a tanulók, diákok és hallgatók, akik a antigén gyorsteszttel végzik az öntesztelést, ezzel a zeneiskolai, tanórán kívüli tevékenységekben és a vallásszabadság kollektív gyakorlásában való részvétel ÁOT-feltételét is teljesítik.