Skip to content

V Sektorju za okolje in podnebne spremembe skrbimo za pripravo in spremljanje osnovnih strateških dokumentov in strateških usmeritev s področja blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja na njih, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal zraka. Pripravljamo politike za doseganje ustrezne kakovosti zunanjega zraka, biotehnologije, varstva tal, preprečevanja industrijskega onesnaževanja ter preprečevanja velikih industrijskih nesreč, varstva pred hrupom, elektromagnetnim ter svetlobnim onesnaževanjem ter skrb za njihovo izvajanje.

Organizacijske enote sektorja

 • Oddelek za biotehnologijo

  Ministry of the Environment and Spatial Planning
  Environment Directorate
  Division for the Environment and Climate Change

  Dunajska cesta 47
  1000 Ljubljana

Search