Skip to content

Coronavirus disease COVID-19

Current information and instructions are available on the Coronavirus disease COVID-19 website

Področje dela

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano.

Njegove glavne naloge so:

- spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano,

- objavljanje primerov dobrih poslovnih praks in obveščanje javnosti, 

- obveščanje Javne agencije RS za varstvo konkurence o morebitnih nedovoljenih ravnanjih v verigi preskrbe s hrano,

- letno poročanje vladi o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano,

- predlaganje tistih ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe s hrano.

 

Spletno mesto varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano