Skip to content

MG 3861

Author: STA

Tilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. V zadnjih letih je opravil različna usposabljanja doma in v tujini, in sicer s področja mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval teme s tega področja.

Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen v eni izmed štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, od leta 2011 do 2014 pa je bil davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in kasneje tudi direktor manjšega računovodskega podjetja.

Od 1. avgusta 2014  do 23. septembra 2016 je bil poslanec DZ. Bogate izkušnje si je nabral z delom v delovnih telesih DZ, in sicer kot član komisije za nadzor javnih financ, kot podpredsednik odbora za finance in monetarno politiko ter kot član odbora za zadeve Evropske unije. 

Zadnji dve leti pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance. Govori angleško in italijansko.

Search