GOV.SI

State Secretary Breda Božnik

Breda Božnik je rojena 15. 11. 1970 v Celju. Po končani osnovni šoli je nadaljevala šolanje in zaključila program na Srednji zdravstveni šoli v Celju, v nadaljevanju pa je v okviru srednješolskega izobraževanja pridobila tudi izobrazbo ekonomskega tehnika. Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in v okviru visokošolskega strokovnega študija pridobila naziv diplomirana socialna delavka. Na Socialni zbornici Slovenije je opravila strokovni izpit iz socialnega varstva, na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pa je opravila tudi strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku. Strokovno znanje je nadaljnje izpopolnjevala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, kjer je zaključila program usposabljanja za supervizorja in pridobila naziv supervizorka v socialnem varstvu. Leta 2017 je uspešno zaključila Šolo za direktorje - vodenje socialno varstvenih organizacij.

Ima 28 let delovnih izkušenj na različnih področjih socialnega varstva, kot so konkretno delo z uporabniki različnih ranljivih skupin, vpogled in sodelovanje v organizacijskem in praktičnem delovanju, odločanje, razreševanje problematike, kadrovanje, upravljanje s finančnimi viri in sprejemanje odločitev o pomembnih dejavnikih za delovanje posamezne institucije in njeno prepoznavnost v širši družbi. Pred imenovanjem za državno sekretarko je bila direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, pred tem pa je bila v Javnem zavodu Socio Celje strokovna vodja programa. Bila je predstavnica Vlade RS v več Svetih zavodov in nadzornih organih, v letošnjem letu pa je bila izvoljena in imenovana za podpredsednico Socialne zbornice Slovenije.

Svoje strokovno znanje izpopolnjuje na magistrskem študiju Fakultete za socialno delo v Ljubljani.