GOV.SI

Please note that this website is still under construction and that some of its contents may be incomplete. Thank you for your understanding.

The Secretariat-General of the Government of the Republic of Slovenia is primarily responsible for the conduct of Government sessions, the sessions of its working bodies, expert councils and other governmental bodies. In addition, it monitors the implementation of decisions adopted by the Government, of its commitments and of the obligations imposed on it.

It cooperates with the National Assembly and the President of the Republic of Slovenia, with other state authorities and organisations, and with other states and international organisations. It also provides opinions and other materials necessary for the Government and its working bodies to shape their positions, it facilitates the organisation and functioning of Government offices headed by the Secretary-General of the Government, and it attends to other issues relevant to the functioning of the Government, its working bodies and councils as well as Government offices under the responsibility of the Secretary-General of the Government.

The Secretariat-General of the Government of the Republic of Slovenia also provides expert and technical assistance to the Economic and Social Council.

In addition to the above tasks performed for the ministries, the Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia and Government offices, it provides editorial, translation and conference interpreting services, which can also be provided to other authorities on their written request.

It performs professional, administrative and technical tasks for the Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia and Government offices headed by the Secretary-General of the Government and other Government offices in accordance with the regulations governing internal organisation, job classification, posts and titles in public administration and judicial bodies.

Leadership

Organisational units of the Secretariat

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Osnovno poslanstvo Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju JGZ Brdo) je kakovostno opravljanje strokovnih in tehničnih nalog, povezanih z uporabo stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije, protokolarnih storitev ter organiziranje drugih dogodkov za državne organe.

S kakovostnim in rednim ter investicijskim vzdrževanjem objektov, gozdov, parkovnih površin in travnikov, zavod ohranja kulturne spomenike in zgodovinsko izročilo ter neokrnjene naravne znamenitosti, kar je izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Z visoko kakovostnim opravljanjem dejavnosti in storitev zavod daje svoj prispevek k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije.

JGZ Brdo ima  z Generalnim sekretariatom vlade sklenjen sporazum o uporabi protokolarnih objektov, na katerih kot uporabnik opravlja strokovne, tehnične in druge naloge povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, v skladu s potrjenim finančnim načrtom. Tekoči stroški vzdrževanja in delovanja nepremičnin bremenijo zavod, prav tako je zavod tudi plačnik nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine.