Skoči do osrednje vsebine

dr. Dejan Valentinčič, državni sekretar na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

dr. Dejan Valentinčič

Dejan Valentinčič, rojen leta 1987, je diplomiral in magistriral na Evropski pravni fakulteti, doktoriral pa na Fakulteti za uporabne družbene študije. Na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze (FDŠ) je habilitirani docent za ustavno pravo in človekove pravice, na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) pa docent za politologijo. Od septembra 2017 do decembra 2018 je bil direktor Inštituta ASEF za izobraževanje in raziskovanje, od takrat pa je vodja raziskovalne skupine inštituta. V njegovem okviru je tudi nosilec ciljnega raziskovalnega projekta Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov. Od marca 2018 do marca 2020 je bil zaposlen kot sekretar v kabinetu dveh ministrov v Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Pred tem je bil zaposlen kot asistent na FDŠ, svetovalec v pravni službi Agencije RS za okolje, mladi raziskovalec na FUDŠ in sodniški pripravnik na Višjem sodišču Koper. Še med študijem je bil tudi stažist v Evropskem parlamentu, tri poletja pa je preživel v Celovcu, kjer je bil počitniški sodelavec časopisa koroških Slovencev Nedelja. Vse od takrat kot publicist redno sodeluje s številnimi mediji v matici, zamejstvu in izseljenstvu. Deluje tudi v več nevladnih organizacijah.

Osrednja področja njegovega raziskovalnega, pedagoškega in publicističnega dela so bila manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov in medetnična integracija. Do zdaj je samoiniciativno sedemkrat obiskal Slovence v ZDA, trikrat Slovence v Kanadi, dvakrat Slovence v Argentini in enkrat Slovence v Avstraliji. Redno obiskuje rojake v raznih evropskih državah, še posebno pa je nenehno na terenu v zamejstvu v vseh štirih sosednjih državah. V okviru različnih projektov je do zdaj predaval in raziskoval na Univerzi Harvard – Center za evropske študije, Santa Clara University, Cleveland State University, vse v ZDA, ter na Pontificia Universidad Catolica Argentina v Buenos Airesu.

Je avtor znanstvene monografije »Slovenci v Reziji? Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine« (ki je izšla tudi v angleščini z naslovom »Resia: A Valley and its People between Slovenian, Italian and its own Identity: The Legal Status and Actual State«), soavtor še treh knjig ter avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.