Skoči do osrednje vsebine

Mag. Stanko Baluh se je rodil 30. oktobra 1968 v Celju. Osnovno šolanje je opravil na Polzeli, maturiral pa na Gimnazija Poljane. Po maturi se je izpopolnjeval v jezikih (angleščina, Dublin, Irska, 1991 in italijanščina Perugia, Italija, 1992). V univerzitetnem študiju je zasledoval področji filozofije in pedagogike in dosegel naslov magistra znanosti (Univerze v Ljubljani, Teološka fakulteta, dva letnika filozofije; Ohio State University Columbus, Združene države Amerike, diploma iz pedagogike [1996] in magisterij iz filozofskih znanosti v teologiji - področje dialektika [1997]). 

V Washingtonu je sodeloval tudi pri pripravah različnih strokovnih projektov (Etika in družba, Gibanje za življenje, Organizacija javnih institucij).  Po vrnitvi v Slovenijo (1998) je sodeloval v raznih vzgojno-izobraževalnih projektih in predaval na različnih mednarodnih simpozijih (Rim, Tinje, Bruselj, Trst). Od leta 2000 dalje je zaposlen na Uradu Vlade RS za narodnosti; kot svetovalec direktorja je bil odgovoren za italijansko narodno skupnost, za romsko etnično skupnost v RS ter za evropske zadeve; od julija 2006 - 2012 direktor tega urada, 2013 vodja Službe za narodnosti na Ministrstvu za notranje zadeve in kasneje sekretar na Uradu za narodnosti. Vseskozi je aktiven član različnih komisij in odborov v RS in v različnih organih evropske skupnosti. Aktivno je sodeloval pri ustanavljanju raznih mednarodnih in slovenskih nevladnih organizacij, kjer je bil kot ustanovitelj tudi član različnih svetov. V slovenskem prostoru je nenehno aktiven tudi na različnih družbeno-socialnih področjih (kot predavatelj in voditelj različnih aktivnosti), ki se nanašajo v prvi vrsti na področje dela z mladimi in socialno ogroženimi.