Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

mag. Stane Baluh

Mag. Stanko Baluh se je rodil 30. oktobra 1968 v Celju. Osnovno šolanje je opravil na Polzeli, maturiral pa na Gimnazija Poljane. Po maturi se je izpopolnjeval v jezikih (angleščina, Dublin, Irska, 1991 in italijanščina Perugia, Italija, 1992). V univerzitetnem študiju je zasledoval področji filozofije in pedagogike in dosegel naslov magistra znanosti (Univerze v Ljubljani, Teološka fakulteta, dva letnika filozofije; Ohio State University Columbus, Združene države Amerike, diploma iz pedagogike [1996] in magisterij iz filozofskih znanosti v teologiji - področje dialektika [1997]). 

V Washingtonu je sodeloval tudi pri pripravah različnih strokovnih projektov (Etika in družba, Gibanje za življenje, Organizacija javnih institucij).  Po vrnitvi v Slovenijo (1998) je sodeloval v raznih vzgojno-izobraževalnih projektih in predaval na različnih mednarodnih simpozijih (Rim, Tinje, Bruselj, Trst). Od leta 2000 dalje je zaposlen na Uradu Vlade RS za narodnosti; kot svetovalec direktorja je bil odgovoren za italijansko narodno skupnost, za romsko etnično skupnost v RS ter za evropske zadeve; od julija 2006 - 2012 direktor tega urada, 2013 vodja Službe za narodnosti na Ministrstvu za notranje zadeve in kasneje sekretar na Uradu za narodnosti. Vseskozi je aktiven član različnih komisij in odborov v RS in v različnih organih evropske skupnosti. Aktivno je sodeloval pri ustanavljanju raznih mednarodnih in slovenskih nevladnih organizacij, kjer je bil kot ustanovitelj tudi član različnih svetov. V slovenskem prostoru je nenehno aktiven tudi na različnih družbeno-socialnih področjih (kot predavatelj in voditelj različnih aktivnosti), ki se nanašajo v prvi vrsti na področje dela z mladimi in socialno ogroženimi.