Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri izvajanju evropske kohezijske politike deluje kot organ upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS), vzpostavljenih za doseganje cilja naložbe za rast in delovna mesta. Slovenija zaveze za doseganje tega cilja opredeljuje v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014­–2020.

V Sloveniji je za izvajanje evropskih in infrastrukturnih skladov odgovoren minister, pristojen za strateške projekte, razvoj in kohezijo, aktivnosti organa upravljanja pa vodi direktor Urada za kohezijsko politiko, ki je neposredno odgovoren ministru. V Službi organa upravljanja izvajamo naloge splošnega upravljanja za uresničevanje ciljev evropske kohezijske politike, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije. Spremljamo sistem upravljanja in nadzora ter redno poročamo Evropski komisiji in drugim deležnikom. Skrbimo za finančno upravljanje, usklajujemo in spremljamo domače in tuje revizije sistema upravljanja ter posameznih projektov in programov. Pripravljamo spremembe in dopolnitve programskih dokumentov, ki se nanašajo na upravljanje sredstev evropske kohezijske politike ter gradiva za seje odbora za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Portal eu-skladi.si

  • Portal eu-skladi.si

    Portal o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji z informacijami o aktualnih razpisih, projektih in programskih dokumentih. Na portalu med drugim najdete tudi logotipe Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

    - Naložbe za rast in delovna mesta

    - Evropsko teritorialno sodelovanje

Iskalnik