GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Usklajujemo in spremljamo izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030 ter skrbimo za usklajenost nacionalnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij (Organizacija Združenih narodov). Z usklajevanjem in spremljanjem uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 skrbimo za večjo skladnost domačih in mednarodnih razvojnih ciljev. Spremljamo delo in sodelujemo z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Odborom regij na področju vsebin evropske kohezijske politike ter drugimi relevantnimi mednarodnimi institucijami.

Na nacionalni ravni skrbimo za celovitost razvojnih politik in načrtujemo vzpostavitev sistema za skladnost finančnih in vsebinskih okvirov. Pripravljamo vladna izhodišča in druga gradiva, ki jih vodstvo potrebuje za udeležbo na zasedanjih Sveta EU za splošne zadeve v sestavi ministrov za kohezijsko politiko, dvostranskih in večstranskih dogodkih s področja razvoja in evropske kohezijske politike. Prizadevamo si za vzpostavitev boljših mehanizmov horizontalnega in večnivojskega sodelovanja, povezovanja vsebin in razumevanja presečnih tematik. Skrbimo za vodenje priprav in sodelovanje v vseh aktivnostih, povezanih s pripravami Slovenije na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Pri uresničevanju kohezijske politike koordiniramo izvajanje vrednotenj uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programskih dokumentov. Z namenom pridobivanja mednarodnih izkušenj, znanja in prenosa primerov dobrih praks sodelujemo v treh projektih programa Interreg Europe na področju krožnega gospodarstva (Retrace in Symbi) in finančnih instrumentov za spodbujanje inovacij v malih in srednjih podjetjih (Innova-FI).