GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

nevenka ribic

Življenjepis

Dr. Nevenka Ribič se je rodila 13. oktobra 1962 v Celju. Osnovno šolo je obiskovala na Polzeli, srednjo šolo pa v Celju. Leta 1981 je na Univerzi v Mariboru, na Visoki ekonomsko-komercialni šoli pridobila naziv ekonomist in leta 2006 diplomirani ekonomist na Visoki komercialni šoli v Celju. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju je leta 2009 pridobila naziv magistra poslovnih ved, leta 2015 pa naziv doktorice znanosti s področja poslovnih ved.

Državna sekretarka je menedžerka z več kot dvajsetimi leti izkušenj v upravi delniške družbe Garant Polzela ter dolgoletna direktorica računovodstva in financ. Kot direktorica računovodstva in financ je bila zaposlena v družbi Tehnopolis Group za družbe v sestavi - Tehnopolis d.o.o., Celje, Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o., in Rits d.o.o.,Celje. Od leta 2017 do imenovanja na mesto državne sekretarke je bila zaposlena na Občini Polzela kot finančnica, odgovorna za pripravo proračuna in zaključnega računa občine. 

Je certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije, sodnica porotnica pri Višjem sodišču v Celju in avtorica več člankov s področja računovodstva in financ. Med pomembnimi članki je npr. Poklicna etika računovodij in njeno uresničevanje v praksi (Revija Revizor 5/11). Bila je članica delovne skupine za prenovo Kodeksa poklicne etike računovodij Slovenije pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter asistentka na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani za področje naložb, računovodstva in financ ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance v Ljubljani.

Dr. Nevenka Ribič živi na Bregu pri Polzeli.

14. 9. 2018 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.