Skoči do osrednje vsebine

dr. Katja Triller Vrtovec, državna sekretarka za področje debirokratizacije

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

dr. Katja Triller Vrtovec

Katja Triller Vrtovec je leta 2002 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2004 opravila pravniški državni izpit. V letih 2004 do 2010 je bila zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na upravnem in gospodarskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, v letih od 2010 do 2017 pa kot svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Nato se je zaposlila kot sekretarka v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, doslej pa je opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Leta 2003 je zaključila magistrski študij zdravstvenega prava (LL. M.) na Inštitutu za zdravstveno pravo in politiko Univerze v Houstonu (ZDA). Leta 2008 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani obranila doktorsko disertacijo z naslovom Etični vidiki patentiranja zarodnih matičnih celic. Raziskovalno delo je kot štipendistka Inštituta Max Planck opravljala na Inštitutu Max Planck za intelektualno lastnino in konkurenčno pravo v Münchnu (Nemčija) in kot Fulbrightova štipendistka na Univerzi Stanford v Palo Altu (ZDA). V letih med 2013 in 2018 je bila izvoljena v naziv znanstvene sodelavke na Katedri za sodno medicino in medicinsko deontologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je bila izvoljena v naziv docentke za področje Javna uprava in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze.